Nieuwe regels kleine pensioenen

De overheid heeft de regels voor kleine pensioenen veranderd. Per 1 januari 2019 kunnen kleine pensioenen samengevoegd worden en hele kleine pensioenen vervallen.

De overheid heeft bepaald dat pensioenfondsen kleine pensioenen (kleiner dan € 474,11 bruto per jaar) automatisch mogen samenvoegen met het pensioen bij het pensioenfonds waar u nu opbouwt. Dit is handig voor u als u bij meerdere pensioenfondsen een klein pensioen heeft opgebouwd. U krijgt dan niet van meerdere pensioenfondsen een klein bedrag, maar u krijgt van een pensioenfonds een groter bedrag. Ook heeft de overheid besloten dat hele kleine pensioenen (pensioenen van € 2 bruto per jaar of minder) vervallen.

Wat betekent dit voor u?

De nieuwe regels voor kleine pensioenen mogen door pensioenfondsen worden toegepast, dit is niet verplicht. ABP moet nog besluiten of zij kleine pensioenen samen wil voegen of dat deze blijven staan. Ook moet ABP nog een besluit nemen over de hele kleine pensioenen (niet meer dan € 2): laten staan of laten vervallen. Zodra duidelijk is welke beslissingen ABP genomen heeft, melden wij dit. Stopt uw pensioenopbouw op of na 1 januari 2019? En heeft u dan een heel klein pensioen? Dan vervalt dat hele kleine pensioen wel. Dat is wettelijk bepaald.

Wat kunt u nu doen?

Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar ABP. Dit heet waardeoverdracht. Heeft u een heel klein pensioen (niet meer dan € 2) opgebouwd bij een andere pensioenuitvoerder dan ABP, dan kunt u waardeoverdracht aanvragen. U bent er dan zeker van dat u dit pensioen behoudt. Ook als u ergens anders een klein pensioen (kleiner dan € 474,11 bruto per jaar) heeft opgebouwd, kunt u vragen dit over te dragen naar ABP. Een voorwaarde voor waardeoverdracht is dat de financiële situatie van ABP en de andere pensioenuitvoerder voldoende is. En dat de pensioenuitvoerder meewerkt aan de waardeoverdracht.

Lees ook

18-06-2018