Nieuwe pensioenregeling militairen per 1 januari 2019

Defensie en de vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor defensiepersoneel. Naast bijvoorbeeld een loonsverhoging komt er een nieuwe pensioenregeling voor militairen. Vanaf 1 januari 2019 wijzigt de huidige eindloonregeling naar een Defensiespecifieke middelloonregeling.

Welke stappen volgen er nog?

Dit resultaat is nog niet definitief. De afspraken worden nu voorgelegd door de vakbonden aan hun achterban. Sociale Partners houden de komende weken voorlichtingsbijeenkomsten op Defensielocaties over het resultaat. Als de achterban van de vakbonden instemt met de afspraken dan wordt het onderhandelingsresultaat op 1 oktober een definitief akkoord. ABP houdt u de komende tijd op de hoogte van ontwikkelingen over uw pensioen. Zodra de regeling definitief is, geven wij aan wat dit voor u betekent.

In algemene zin zorgt de nieuwe regeling er voor dat de pensioenopbouw voor veel militairen verbetert. De nieuwe regeling heeft de volgende kenmerken:

  • Deelnemers bouwen in de nieuwe regeling meer pensioen op. Dit komt doordat het opbouwpercentage stijgt en het gedeelte van het inkomen waar geen pensioen over wordt opgebouwd daalt (franchise).
  • In de nieuwe regeling zijn er meer toelagen waarover de deelnemer (volledig of voor de helft) pensioen opbouwt.
  • De pensioenpremie wordt stabieler in de nieuwe regeling.

Wat is het effect van de nieuwe pensioenregeling?

De wijzigingen in de pensioenregeling kunnen voor sommige militairen negatief uitpakken. Daarom zijn aanvullende maatregelen getroffen die via het loon worden gecompenseerd. Dit betekent:

  • Militairen met een lager inkomen, gaan meer pensioen opbouwen. Hierdoor gaan zij ook meer premie betalen. De negatieve effecten op het reguliere brutoloon worden structureel gecompenseerd.
  • Voor sommige groepen FPS-3 militairen zal het uiteindelijke pensioen lager uitvallen dan onder de eindloonregeling mogelijk het geval zou zijn geweest. Voor deze groepen wordt een verzachtende maatregel met tijdelijk karakter getroffen.

Voor meer informatie kunt u bij uw werkgever (Defensie) terecht.

Welke stappen zijn gezet?

De pensioenregeling voor militairen is de afgelopen jaren door de vele opeenvolgende wijzigingen erg ingewikkeld geworden. In 2017 hebben sociale partners (werkgever defensie & vakbonden) afspraken gemaakt om de regeling eenvoudiger te maken. ABP heeft in 2018 onder andere wijzigingen doorgevoerd aan het nabestaandenpensioen en pensioenopbouw tijdens werkloosheid. Zie ook: Nieuwsbericht Wijzigingen pensioenregeling 2018

Lees meer

23-08-2018