Nieuw pensioencontract: Wat betekent de 90% dekkingsgraad?

In de kranten heeft u het kunnen lezen, het NOS-journaal opende ermee. Vrijdag 12 juni maakte minister Koolmees bekend dat kabinet, bonden en werkgevers een onderhandelaarsakkoord hebben bereikt over de uitwerking van het pensioenakkoord. Als onderdeel van de overgangsperiode hoeven fondsen de pensioenen in 2021 niet te verlagen áls hun dekkingsgraad boven de 90 procent ligt. Het akkoord is nog niet definitief.

Wat kan dit betekenen voor ABP?

Eind mei was de dekkingsgraad van ABP 84,5 procent. Wat de dekkingsgraad is van eind juni, maken we op 21 juli bekend. De dekkingsgraad laat de verhouding zien tussen het geld in kas en de pensioenen die daarvan moeten worden betaald. Op dit moment ligt de dekkingsgraad dus onder de 90 procent. Maar het meetmoment dat bepalend is voor wel of niet verlagen ligt op 31 december van dit jaar. Dan pas weten we of een verlaging voor 2021 nodig is.
 
In dit stadium is nog niets zeker. De dekkingsgraad kan nog stijgen, we hebben nog een half jaar te gaan. De dekkingsgraad van 31 december 2020 is bepalend. Maar de keuze voor wel of niet verlagen van de pensioenen ligt uiteindelijk bij het bestuur van ABP. Dat kan altijd nog andere keuzes maken in het belang van de deelnemers.
 
Of ABP uiteindelijk pensioenen wel of niet moet verlagen, hangt dus af van een aantal zaken waar we nu nog weinig over kunnen zeggen. We houden u op de hoogte.

16-06-2020

Hulp nodig?