Mogelijke correctie pensioenpremie

Het kan zijn dat de bedragen op uw salarisstrook tot en met april nog niet stabiel zijn. Dat heeft te maken met eventuele salarisverhogingen die u in 2015 en 2016 heeft ontvangen. En waarover u nog geen pensioenpremie heeft betaald.

Wat betekent dit voor u?

Op uw salarisstrook ziet u hoeveel pensioenpremie u betaalt. Uw werkgever kan tussen januari en april een correctie uitvoeren. De pensioenpremie kan hierdoor in januari of februari zijn gecorrigeerd. Ook kan het zijn dat dit pas in maart of april wordt gedaan. Ziet u een wijziging van de pensioenpremie op uw salarisstrook? Dan geldt deze correctie ook voor u.

Waarom is deze correctie nodig?

Een correctie kan aan de orde zijn als u een salarisverhoging heeft gehad die met terugwerkende kracht is verwerkt in uw salaris in 2015 of 2016. Normaal zou u over deze salarisverhoging pensioenpremie betalen in het volgende jaar. Omdat uw werkgever dit in veel gevallen niet heeft verwerkt, wordt dit nu gecorrigeerd. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met uw werkgever.

06-03-2017