Hoeveel pensioen krijgt u in 2019?

In januari ontvangt u uw betaalspecificatie 2019 en jaaropgave 2018. Op uw betaalspecificatie staat hoeveel pensioen u in 2019 maandelijks van ons krijgt.

Op uw jaaropgave staat het bedrag dat u in 2018 van ons ontving. Deze jaaropgave heeft u nodig voor uw belastingaangifte.

Wijzigingen 2019

Mogelijk wijzigt uw nettobedrag in 2019. Dit komt door fiscale wijzigingen:
  • De belastingtabellen zijn veranderd. Daardoor verandert de loonheffing;
  • De Zvw (Zorgverzekeringswet) bedraagt in 2019 5,70% van uw brutojaarinkomen. In 2018 was dat 5,65%. En het maximumbedrag waarover u in 2019 de bijdrage Zvw betaalt, is nog niet bekend. Dit was in 2018 € 54.614.

Uw pensioen is niet verhoogd

Door de huidige financiële situatie kan ABP de pensioenen in 2019 niet verhogen met de stijging van de prijzen. Lees meer over de betaalspecificatie en jaaropgave.

17-01-2019

Hulp nodig?