‘Het voelt goed om invloed te hebben, zoals bij Shell’

Na een lange dialoog met ABP en andere grote beleggers is het zover: Shell gaat concrete klimaatdoelen stellen en maakt de beloning van de top deels afhankelijk van het behalen daarvan. Portfoliomanger Jags Walia en sustainability specialist Terhi Halme over het aanspreken van bedrijven op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Jags Walia
‘Welke bijdrage leveren jullie aan de oplossing voor klimaatverandering?’ Die vraag stelde Jags Walia, senior portfolio manager van APG (dat namens ABP belegt), op de aandeelhoudersvergadering van Shell in 2016, toen het Akkoord van Parijs net ondertekend was door 174 landen. En het jaar erna wéér. Tussendoor werd intensief met de Shell-top gepraat. Het bedrijf kwam met een doelstelling voor de lange termijn: halvering van de CO2-voetafdruk in 2050. Ambitieuzer dan andere olie- en gasbedrijven, maar het ging ABP en andere grote beleggers niet ver genoeg. Ze drongen aan op concrete klimaatdoelen voor de korte- en middellange termijn en een koppeling met de beloning, zodat het bedrijf er ook echt op kan worden afgerekend. Onlangs werd bekend dat Shell naar de institutionele beleggers heeft geluisterd: het bedrijf gaat de gevraagde maatregelen vanaf 2020 invoeren.

Is de beslissing van Shell een doorbraak op het gebied van engagement?

Jags Walia: ‘Absoluut. De vragen op de aandeelhoudersvergadering en de gesprekken met het management hebben kennelijk gefungeerd als een wake-up call. Shell heeft als eerste bedrijf in de olie- en gassector ambitieuze doelen gesteld aan de CO2-uitstoot en zet nu een extra stap om die ambities waar te maken. Ze leggen hun eigen standaarden ook op aan hun leveranciers en sectorgenoten. Je ziet dat Total dat beleid inmiddels kopieert. Het kan dus ook andere partijen ertoe brengen om dit voorbeeld te volgen. Zo ontstaat een vliegwiel, dat zien we graag.’

Luisteren bedrijven wel voldoende naar ABP?

Walia: ‘ABP heeft honderden miljoenen belegd in Shell, mijn schoonmoeder 150 euro. Zij kan daarmee geen invloed uitoefenen, wij wel. Dat geldt ook voor de andere bedrijven waarin we beleggen. In de afgelopen twaalf jaar heb ik vier engagementtrajecten bij bedrijven uitgevoerd en uiteindelijk hebben ze allemaal geluisterd. Al duurt dat soms wel even.’

Wat doen jullie als bedrijven niet snel genoeg in beweging komen?

Halme: ‘Als het management het niet met je eens is, ga je naar andere wegen zoeken. We kunnen bijvoorbeeld het woord vragen op de aandeelhoudersvergadering, stemmen en samenwerken met andere beleggers om sterker aan te dringen op verandering.’

Ngo’s zeggen vaak dat ABP en andere grote beleggers zich moeten terugtrekken uit bedrijven als Shell om verandering af te dwingen.

Halme: ‘Verkopen is bijna nooit de meest effectieve optie. Wij willen juist positieve verandering bewerkstelligen en daarom stoppen we ook zoveel energie in engagement.’
Walia: ‘Als je je aandelen verkoopt, heb je niets gedaan om de wereld beter te maken. Dan trek je je handen ervan af. Je weet ook niet of de koper van die aandelen zijn stem laat horen. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om dat wel te doen. We moeten geld verdienen voor de deelnemers van ABP, zodat mensen later over een fatsoenlijk pensioen kunnen beschikken. Maar we moeten dat wel op een verantwoorde manier doen, zodat er straks nog een planeet is waarop je met pensioen kúnt gaan.’

Wat is jullie persoonlijke motivatie voor dit werk?

Halme: ‘Mijn kinderen houden op school presentaties over klimaatverandering, dat raakt je. Ik vind het inspirerend om namens onze pensioenfondsen te zoeken naar investeringsmogelijkheden in bedrijven die zich verantwoord opstellen, of om bij te dragen aan positieve verandering. Die persoonlijke betrokkenheid merk je bij álle mensen in ons team.’         

ABP heeft ook zichzèlf een aantal concrete doelstellingen opgelegd. 

14-12-2018