Defensie: geen akkoord

De sociale partners hebben geen akkoord bereikt over het arbeidsvoorwaardenpakket van Defensie. Op 4 oktober hebben de vakbonden, na raadpleging van hun leden, aan de voorzitter van het Sector Overleg Defensie (SOD) laten weten het onderhandelingsresultaat, inclusief de wijziging van de pensioenregeling, niet te kunnen accepteren.

De pensioenregeling is een onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket. De voorzitter van het SOD heeft vervolgens ABP geïnformeerd dat er hiermee ook geen akkoord is ten aanzien van de pensioenregeling. 

ABP is uitvoerder van de pensioenregeling zoals sociale partners bij Defensie die zijn overeengekomen. Momenteel geldt er voor de pensioenopbouw voor militairen een overgangsregeling, die in 2019 niet ongewijzigd kan worden voortgezet. Het ABP-bestuur beraadt zich op de nu ontstane situatie.

05-10-2018