Fossiele brandstoffen voorlopig nog nodig

Vorige week presenteerde dagblad Trouw een onderzoek waaruit bleek dat veel Nederlanders graag zien dat pensioenfondsen stoppen met beleggen in fossiele energie, zoals olie, kolen en gas. Wij begrijpen dat deelnemers zich zorgen maken over klimaatverandering. Ook wij maken ons zorgen.

Fossiele beleggingen

Per direct stoppen met onze beleggingen in fossiele energie is volgens ons niet de oplossing. Bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool licht toe: 'Wij zien meer heil in een geleidelijke weg waarbij onze beleggingen in fossiele brandstoffen afnemen en beleggingen in duurzame energie zullen toenemen. Daarnaast vinden we het heel belangrijk om als aandeelhouder onze invloed te kunnen gebruiken om de fossiele industrie duurzamer te maken. En niet alleen de fossiele industrie. We willen dat al onze beleggingen duurzamer worden.'

Bedrijven aanzetten om schoner te worden

We zijn nog grotendeels afhankelijk van fossiele energie. En dat zal de komende decennia nog zo blijven. Bijna alle huizen in Nederland worden met gas verwarmd, bijna iedereen heeft een auto, en steeds meer mensen gaan regelmatig met het vliegtuig op vakantie. Corien Wortmann-Kool: 'Wij vinden dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen om de bedrijven die onze olie en gas produceren er toe aan te zetten om dat steeds schoner en verantwoorder te doen. Zo spraken we onlangs Shell aan op het feit dat ze naar olie willen boren in Alaska.'

Minder steenkool en olie

Daarnaast investeren we 200 miljoen in een project van Eneco, dat als traditionele energieproducent de overgang naar meer duurzame energie aan het maken is. In onze beleggingen is al een verschuiving te zien. Er gaat minder naar steenkool en olie, en meer naar duurzame energie. Zo hebben we beleggingen in waterkracht, windparken en schone technologie.

Ambitie om groene beleggingen uit te breiden

Vorige maand presenteerden we het verslag verantwoord beleggen 2014. Hierin staat dat we onze duurzame beleggingen bijna hebben verdubbeld van 16 miljard naar bijna 30 miljard euro. Het is onze ambitie om deze beleggingen nog verder uit te breiden.

Nieuw beleid verantwoord beleggen

Later dit jaar presenteert ABP een nieuw beleid voor verantwoord beleggen. Bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool: ‘Het beleid wordt concreter met meetbare doelen. We willen op een duurzamere manier beleggen voor een goed pensioen.’

Lees meer in ons dossier verantwoord beleggen

11-06-2015