Europese richtlijn voor pensioenfondsen (IORP) aangepast

Vorige maand heeft de Europese Unie een akkoord bereikt over een wijziging van de richtlijn voor Europese pensioenfondsen, de zogenoemde IORPII-richtlijn. We kregen afgelopen weken veel vragen over wat dit gaat betekenen voor het pensioen van onze deelnemers. Daarom leggen we kort uit wat de richtlijn is en wat de gevolgen zijn voor het ABP-pensioen.

Wat is IORP?

De zogenaamde IORPII-richtlijn is een herziening van een richtlijn die in 2003 is vastgesteld. Deze richtlijn bevat voorschriften waaraan pensioenfondsen in de Europese Unie, dus ook de Nederlandse pensioenfondsen, moeten voldoen. De IORP-richtlijn is overgenomen in de Nederlandse Pensioenwet. De IORP-richtlijn wordt nu aangepast omdat de Europese Commissie internationale activiteiten van pensioenfondsen wil bevorderen en meer toezicht wil hebben op de risico’s die pensioenfondsen lopen.

Wat is er veranderd?

In de nieuwe richtlijn is opgenomen dat de belangen van deelnemers beter beschermd worden als een pensioenregeling verhuist naar een ander land. Daarnaast zijn er regels opgenomen over goed bestuur, risicomanagement en transparantie en informatieverstrekking aan deelnemers en toezichthouders.

Wat zijn de gevolgen?

IORPII zal weinig gevolgen hebben voor deelnemers van Nederlandse pensioenfondsen. In de pers wordt de indruk gewekt dat de Europese Unie in Brussel meer zeggenschap krijgt over de pensioenen. Dit is niet het geval. De pensioenrechten en –aanspraken worden niet aangetast door IORPII en de EU krijgt niet meer te zeggen over Nederlandse pensioenen.

20-07-2016