‘We bekijken beleggingskosten altijd in relatie tot het rendement en het risico’

Als grote belegger loopt ABP tegen verschillende uitdagingen aan. In het Financieele Dagblad vertellen ABP-bestuurslid Erik van Houwelingen en Eduard van Gelderen, CIO van ABP’s uitvoeringsorganisatie hoe we voortdurend afwegingen maken tussen risico en rendement.

Lagere beleggingskosten

Pensioenfondsen moeten steeds sterker op de kosten letten. Van Houwelingen: ‘Het terugbrengen van onze beleggingskosten is relevant, maar geen doel op zich. We bekijken de kosten altijd in relatie tot het rendement en het risico.’

Een voorbeeld is private equity. Deze investeringen in niet-beursgenoteerde bedrijven brengen hoge kosten met zich mee. Vooral de hoge bonussen voor externe beleggers roepen veel weerstand op. ‘Dat vinden we zelf ook lastig, maar zolang die vergoedingen gekoppeld zijn aan prestaties die deelnemers uiteindelijk meer pensioen opleveren, kan ik het voor mezelf uitleggen.’ Vorig jaar behaalde ABP op private equity een netto rendement van 23,3%, dat neerkomt op een toevoeging van € 3,3 miljard aan het pensioenvermogen.

Samen invloed uitoefenen

Een tijd terug gaf ABP stevige kritiek op de plannen van Shell om te boren naar olie in het Arctisch gebied. Vooralsnog zet Shell deze plannen echter door. Toch vinden we het zinvoller om de discussie met Shell te blijven voeren, dan om onze Shell beleggingen weg te verkopen. Eduard van Gelderen vertelt dat ABP zijn invloed als aandeelhouder blijft uitoefenen. ‘Dit doen we niet alleen. Door op te trekken met andere grote beleggers, kunnen we meer invloed uitoefenen.’

Meer langetermijnbeleggingen

ABP belegt steeds meer in langetermijnbeleggingen zoals infrastructuur. Eduard van Gelderen legt uit. ‘Aan het begin van het jaar heeft de Europese Centrale Bank maatregelen genomen om de economie weer op de gang te brengen. Door die maatregelen zijn de toekomstige rendementen op bijvoorbeeld staatsleningen lager. Om te zorgen dat we toch aan onze pensioenverplichtingen kunnen voldoen, verleggen we onze blik naar andere beleggingsmogelijkheden.’

Hogere buffers maken het lastig

De nieuwe pensioenregels maken het niet makkelijker. ‘De regels zitten wel eens in de weg als je een vrijer beleggingsbeleid wil voeren. Zo moeten we hogere buffers opbouwen, waardoor we meer risico’s moeten afdekken. Bovendien schrijven de nieuwe pensioenregels voor dat we, gezien onze financiële situatie, niet meer beleggingsrisico’s mogen nemen.’ Erik van Houwelingen: ‘Het zou mooi zijn als pensioenfondsen net als verzekeraars een eigen model mogen hanteren om de buffers te bepalen.’

Lees ook:

31-08-2015