Drie dingen die u écht moet weten over ABP en het klimaat

Vandaag heeft het kabinet zijn standpunt gegeven over de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Een typisch Nederlands initiatief, waarbij diverse geledingen van de maatschappij samenwerken om iets voor elkaar te krijgen. ABP is hier, via zijn vermogensbeheerder APG, nauw bij betrokken. ABP krijgt geregeld vragen van deelnemers en organisaties over wat wij, als verantwoorde belegger, nu echt doen voor het klimaat. Hier zijn drie concrete acties die ABP onderneemt.

  1. Minder CO2-uitstoot
    ABP heeft zich in 2015 ten doel gesteld om de CO2-afdruk van zijn aandelenbeleggingen met een kwart terug te brengen voor het einde van 2020. Dit doel hebben wij eind 2017 al gehaald. Sterker nog: we hebben al een daling van 28% gerealiseerd. Dit hebben we kunnen bereiken door de beheerders van onze aandelenbeleggingen targets te geven voor de hoeveelheid CO2 die de bedrijven in hun deel van de portefeuille maximaal mogen uitstoten.

  2. Meer schone energie
    ABP heeft het doel om in 2020 vijf miljard euro belegd te hebben in hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie. Eind 2017 stond de teller op vier miljard euro. Schone energie is een van de 17 doelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling. ABP wil met zijn beleggingen bijdragen aan het behalen van die doelstellingen. In 2020 willen we 58 miljard euro aan beleggingen hebben die hieraan een bijdrage leveren.

  3. Bedrijven stimuleren naar schone energie
    Vaak wordt ons gevraagd hoe het kan dat we nog steeds beleggen in olie- of steenkoolbedrijven. Moeten we daar niet uit? Op termijn wel. Toch is de term olie- of steenkoolbedrijf niet altijd op zijn plaats. Het gaat namelijk vaak om grote energiebedrijven die activiteiten hebben in schone, duurzame energie maar ook in fossiele energie. En de verhouding daartussen kan verschillen, het ene bedrijf is het andere niet. We beleggen graag in bedrijven die flinke stappen zetten naar duurzame energie.

Tegelijk is het idee dat deze bedrijven van de ene op de andere dag van fossiel naar 100% schone energie kunnen overgaan, een illusie.  ABP onderschrijft het klimaatakkoord van Parijs. Ook dit akkoord gaat uit van een geleidelijke overgang naar schone energie. Er is eenvoudigweg nog niet genoeg hernieuwbare energie om iedereen in Nederland en daarbuiten van energie te voorzien.

Maar er is haast geboden bij het aanpakken van klimaatverandering. Daar zijn we ons allen van bewust. En daarom gaan we met dit soort bedrijven in gesprek om ze ertoe te bewegen schoner te produceren, en na te denken over hoe zij omgaan met de overgang naar schone energie. Als een van de grootste pensioenfondsen ter wereld, met circa 419 miljard euro (stand per eind augustus 2018) vermogen onder beheer, kan ABP zijn invloed doen gelden. Ook zullen we, samen met zo’n 220 andere beleggers, de komende jaren de 100 bedrijven benaderen die wereldwijd verantwoordelijk zijn voor de meeste CO2-uitstoot. We kijken daarbij niet alleen naar hun eigen uitstoot, maar ook naar die van hun toeleveranciers en afnemers. Het doel is om deze 100 aan te zetten tot een forse verlaging.

Lees meer in het Duurzaam en verantwoord beleggen verslag 2017.

05-10-2018