Drie belangrijke wijzigingen per 1 januari 2019

Op 1 januari 2019 is de pensioenregeling op een aantal punten gewijzigd. En ook de Belastingdienst heeft wijzigingen doorgevoerd. Dit kan gevolgen hebben voor uw pensioen.

ABP NabestaandenPensioen blijft gelijk of stijgt

In MijnABP zag u tot 1 januari 2019 meerdere bedragen staan bij het pensioenoverzicht van uw nabestaandenpensioen. Nu staan daar nog maar twee bedragen, één bedrag voor als u voor uw 65ste overlijdt en één bedrag voor als u op of na uw 65ste overlijdt. ABP heeft deze wijziging gedaan om het pensioenoverzicht voor u makkelijker te maken. Met deze wijziging blijft uw nabestaandenpensioen gelijk of gaat u erop vooruit. Of er gevolgen zijn voor uw pensioen ziet u in MijnABP.

Nieuwe regels kleine pensioenen

De overheid verandert per 1 januari 2019 de regels voor pensioenen kleiner dan € 484,09 bruto per jaar). Als u een pensioen onder dat bedrag heeft opgebouwd bij ABP, ontvangt u in 2019 een brief. Wanneer de hoogte van uw pensioen tussen de € 2 en € 484 per jaar bedraagt, staat in deze brief dat uw pensioen wordt overgedragen aan uw nieuwe pensioenfonds. Wilt u dit niet? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken nadat u de brief heeft ontvangen. Uw pensioen blijft dan staan. Heeft u minder dan € 2 euro per jaar aan pensioen opgebouwd bij ABP? Dan ontvangt u een brief om dit pensioen af te kopen of vervalt dit pensioen vanwege de nieuwe regels.

Lees meer in ons nieuwsbericht van 12 december 2018

Maatregelen van de Belastingdienst

Een aantal wijzigingen van de Belastingdienst kan van invloed zijn op uw pensioen. Een van de wijzigingen is de verhoging van de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. Een andere wijziging is de verhoging van het percentage van de eerste belastingschijf. Daardoor wordt uw pensioen netto iets lager.

Ook wijzigt de berekening van de loonbelasting van alle buitenlandse belastingplichtigen. Dit betekent dat er voor een kleiner bedrag rekening wordt gehouden met heffingskortingen. Heffingskortingen zijn kortingen op de loon- en inkomstenbelasting. Door de lagere heffingskortingen betaalt u meer loonbelasting. En dat betekent dat u van uw werkgever of pensioenfonds een lager loon of een lagere uitkering uitbetaald krijgt. Het uiteindelijke bedrag is afhankelijk van uw situatie. In MijnABP ziet u wat dit voor u betekent.

Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl/internationaal

03-01-2019

Hulp nodig?