Derde editie PensioenLab: deeltijdpensioen en digitale communicatie

Gevraagd en ongevraagd advies aan de pensioenwereld, dat is het motto van het PensioenLab. Deze club jonge pensioenexperts presenteerde op 20 mei voor de derde keer hun ideeën aan de pensioenwereld.

Vitaal de toekomst in

Tijdens de bijeenkomst in Zeist kwamen vijf actuele vraagstukken aan bod. Zo was er een presentatie rond het thema ‘vitaal de toekomst in’. De vraag die daarbij centraal stond: We moeten langer werken, maar hoe blijven we vitaal? De jongeren kwamen met een scala aan adviezen. Deeltijdpensioen moet gangbaarder worden, vinden zij, net als een leven lang leren of wisselen van functie. Ook pleiten zij voor een flexibele AOW-leeftijd.

Hoger pensioenbewustzijn

Een andere sessie ging over digitale communicatie. Het PensioenLab pleit voor een ‘financieel paspoort voor iedereen‘. Dit is een digitaal overzicht van alle persoonlijke financiële gegevens: niet alleen pensioen, maar ook spaargeld, hypotheek, verzekeringen en (studie)schuld. Op die manier zijn mensen zich meer bewust van hun (huidige en toekomstige) financiële situatie. En dat zorgt voor een hoger pensioenbewustzijn.

Inspraak in de pensioenwereld

Het PensioenLab is een initiatief van CNV Jongeren, FNV Jong en VPC Young Professionals. Zij hebben als doel de inspraak van jongeren in de pensioenwereld te vergroten. Zo’n 60 jongeren buigen zich over de hersenkrakers uit de pensioenwereld en geven hun visie op belangrijke pensioenthema’s. ABP is blij met het jongereninitiatief en vindt het belangrijk dat jongeren meedenken over de uitdagingen waarvoor de pensioensector staat. Bestuurslid Willem Jelle Berg is al vanaf het begin betrokken bij het PensioenLab en ondersteunt de jongeren als lid van de Raad van Advies.

Meer lezen

Een overzicht van alle adviezen en de presentaties vindt u op de website van het PensioenLab

05-06-2015