Dekkingsgraad blijft geleidelijk stijgen

In het derde kwartaal zette de geleidelijk stijgende trend van de dekkingsgraad door. De actuele dekkingsgraad steeg naar 103,3%. De beleidsdekkingsgraad was 99,3%.

'Het is goed dat de dekkingsgraden stijgen', zegt bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool. 'Maar dat betekent niet dat we ons stelsel kunnen laten zoals het is. De arbeidsmarkt is veranderd en deelnemers stellen andere eisen. Aanpassing van het stelsel blijft hard nodig willen we onze deelnemers ook in de toekomst een robuust en goed pensioen kunnen bieden. ABP is blij dat modernisering van het stelsel in het regeerakkoord aan de orde komt en dat verplichtstelling, fiscale ruimte en samen pech en geluk delen als belangrijke fundamenten erkend worden. Ik hoop dat de sociale partners in de SER, met de steun van de nieuwe regering in de rug, de volgende stap zetten in de aanpassing van het stelsel. Vanuit onze expertise zullen wij ook in het verdere proces onze bijdrage leveren.'

Vooruitblik

Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% mag ABP geleidelijk de pensioenen verhogen. We schatten nu in dat we de komende 5 jaar de pensioenen niet of nauwelijks kunnen verhogen. De kans dat ABP de pensioenen in 2018 moet verlagen is inmiddels klein geworden. Voor volgende jaren blijft die kans zeker aanwezig. Dat is het geval als de beleidsdekkingsgraad tot en met 2020 onder het vereiste niveau van 104,2% blijft. Voor waardeoverdracht is een beleidsdekkingsgraad van 100% nodig. Die stand is nog niet bereikt.

Ontwikkeling beleggingen en verplichtingen

De lichte verbetering van de financiële situatie komt vooral door het beleggingsrendement. De verplichtingen bleven gelijk met 383 miljard euro. Het rendement over het derde kwartaal was +7,3 miljard euro (1,9%). Sinds begin 2017 is het totale rendement 14,7 miljard euro (3,9%).

Lees meer

19-10-2017