BP komt nu ook met klimaatdoelen en dit is waarom

ABP heeft samen met andere grote beleggers een zogeheten klimaatresolutie ingediend bij olie- en gasconcern BP. Het samenwerkingsverband – de Climate Action 100+ – eist onder meer dat het Britse bedrijf concrete klimaatambities formuleert voor de korte, middellange en lange termijn, én daarover rapporteert. Maar heeft zo’n resolutie effect bij BP? En wat houdt die Climate Action 100+ precies in? Wij zetten het in 5 vragen voor u op een rijtje.

Eind vorig jaar scherpte Shell het klimaatbeleid aan onder invloed van ABP en andere grote aandeelhouders. Nu wordt ook bij olie- en gasconcern BP de druk opgevoerd. Climate Action 100+ heeft een klimaatresolutie ingediend bij BP, die op de aandeelhoudersvergadering in stemming zal worden gebracht. De resolutie stelt drie eisen aan BP: een strategie die consistent is met het Akkoord van Parijs, het formuleren van klimaatambities en -doelstellingen voor de korte, middellange en lange termijn, en een jaarlijkse rapportage daarover.

De resolutie is ingediend door Climate Action 100+. Wat is de missie van die organisatie?

Climate Action 100+ bestaat uit ruim driehonderd grote aandeelhouders die samen meer dan 32 biljoen dollar vertegenwoordigen. Dat is ongeveer een derde van al het geld dat wereldwijd voor en door partijen als pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen wordt belegd. ABP is lid van de kerngroep van Climate Action 100+. Door mondiaal samen te werken kunnen we meer invloed uitoefenen op het klimaatbeleid van bedrijven. Daarbij richten we ons op 161 bedrijven die met elkaar verantwoordelijk zijn voor tachtig procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Dat deden we eerder bij Shell, dat doen we nu bij BP door het indienen van een resolutie.

Bij Shell was sprake van een gezamenlijke verklaring met de aandeelhouders. Waarom is bij BP gekozen voor een resolutie?

ABP en andere beleggers voeren al jarenlang een dialoog met BP over het Klimaatakkoord van Parijs. Tot nu toe liet het bedrijf zich in de strategie nauwelijks leiden door de klimaatdoelen van Parijs. BP heeft net een nieuwe Chairman en die ziet nadrukkelijk wél het belang van een klimaatbeleid waarin BP haar toekomst als bedrijf schetst in de energietransitie. Deze nieuwe Chairman geeft zelf de voorkeur aan een resolutie boven een gezamenlijke verklaring, omdat een resolutie meer bindend is.

Shell gaat vanaf 2020 concrete klimaatdoelen stellen en de beloning van de top daaraan koppelen. In hoeverre verschilt de BP-resolutie daarvan?

De resolutie gaat minder ver dan het Shell-akkoord. Shell gaat concrete klimaatdoelen formuleren voor de korte, middellange én lange termijn. Daarbij gaat het zowel om de CO2-uitstoot van de onderneming zelf, als om de broeikasgasemissies door het gebruik van haar producten door andere partijen. De beloning van de Shell-top wordt deels afhankelijk van het halen van die doelen. In de BP-resolutie gaat het om het formuleren van klimaatambities voor de lange termijn in combinatie met meetbare targets voor de eigen CO2-uitstoot als bedrijf op kortere termijn. Voor de broeikasgasemissies door het gebruik van de producten vraagt de resolutie in eerste instantie aan BP om deze emissies te gaan meten. Ook vraagt de resolutie om de beloning te linken aan het klimaatbeleid.

Er ligt momenteel óók een resolutie van aandeelhouderscollectief Follow This, die aan BP dezelfde eisen stelt als aan Shell. Vanwaar dan deze resolutie van Climate Action 100+?

De BP-resolutie van Follow This eist bindende targets op de lange termijn, tot aan 2050. In onze ogen is het niet mogelijk om doelen zo lang vooruit te plannen. Niemand kan immers de toekomst voorspellen. Bij ABP beleggen we voor de langere termijn. Daarom zien we liever een geleidelijke transitie, dan een overambitieus en risicovol klimaatbeleid. BP heeft nieuwe topbestuurders benoemd, die van goede wil zijn. Op basis van deze resolutie gaan we met hen de komende jaren verder in dialoog om een toonaangevend klimaatbeleid bij BP te bewerkstelligen.

Kunnen we de komende tijd nog meer resoluties verwachten?

Deze resolutie is ook een signaal naar andere bedrijven. We gaan dit klimaatbeleid ook van hen vragen: ambities formuleren voor de lange termijn, vertaald naar concrete en meetbare doelen voor de korte termijn, met een koppeling naar het beloningsbeleid en een structurele rapportage over de voortgang. Daar gaat ABP de dialoog over aan. Bij veel bedrijven loopt de huidige strategie tot 2020. In de nieuwe strategieën móet klimaat een belangrijkere rol gaan spelen. Niet alleen bij olie- en gasbedrijven, maar ook bij bedrijven in andere sectoren, zoals mijnbouw, chemie of voeding.

Lees het eerdere nieuwsbericht van ABP over Shell, het nieuwsbericht op Nu.nl of bekijk het persbericht.

01-02-2019