Bestuurslid Michael Damm overleden

Geheel onverwacht is de heer Prof. Dr. Michael Damm op 30 december 2016 overleden.

Sinds 1 juli 2015 was de heer Damm actief als afgevaardigde van de gepensioneerden in het bestuur. Zijn brede interesse in pensioen maakte hem tot een gewaardeerd bestuurslid. Hij droeg constructief bij aan het evenwichtig behartigen van de belangen van al onze deelnemers. Wij zullen zijn persoon, zijn kennis en zijn ervaring bijzonder missen en wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.

02-01-2017