Uitgangspunt levensverwachting gewijzigd

Vanaf dit jaar gebruikt ABP de prognoses voor de levensverwachting van het Actuarieel Genootschap (AG). Eerder gebruikte ABP die van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Waarom stappen we over naar prognoses van het AG?

Belangrijke reden om over te stappen is dat de gegevens van AG op tijd worden gepubliceerd om ze te gebruiken voor het vaststellen van de premie. Bij het bepalen van de premie voor 2017 zijn we al uitgegaan van de meest recente prognose van het AG. Overigens gebruiken voor zover ons bekend alle andere pensioenfondsen al deze prognose.

Wat is het effect van de overstap?

Van de totale premiestijging in 2017 (2,3%-punt) is 0,2%-punt afkomstig van het rekenen met de nieuwe prognose van het AG. De overgang naar de prognose van het AG heeft ook effect op de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen van ABP, oftewel de dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad eind 2016 is hierdoor met 0,5%-punt gedaald.

27-01-2017