ABP zet terugbetalingsverplichting stop voor 555 deelnemers

555 deelnemers die onterecht te veel pensioen ontvingen, hoeven dit definitief niet terug te betalen. Deze groep ontving in de periode van 2013 tot 2019 te veel pensioen. Dit werd veroorzaakt doordat ABP onjuiste gegevens van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontving. Het bedrag dat deelnemers al hebben betaald, stort ABP in augustus terug.

De reacties van deelnemers die ABP uit deze groep heeft ontvangen, heeft het fonds serieus genomen. In juni 2019 hebben we daarom al de maandelijkse terugbetalingen voor deze groep opgeschort. Ondertussen houdt ABP het beleid herzieningen en terugbetalingen tegen het licht. Vooruitlopend op dit nieuwe beleid heeft ABP nu besloten de terugbetalingsverplichting definitief stop te zetten. Alle 555 betrokken deelnemers worden hierover persoonlijk geïnformeerd tussen 17 juli en 13 augustus.

17-07-2019