ABP tegen boren naar olie in Alaska

Vandaag heeft de uitvoeringsorganisatie van ABP op de aandeelhoudersvergadering van Shell stevige kritiek gegeven op het klimaatbeleid van Shell. Shell kreeg vorige week toestemming van de Amerikaanse regering om te boren naar olie in het kwetsbare Arctische gebied.

Gevolgen als het misgaat

ABP wil dat Shell stopt met deze plannen voor boringen in Alaska. Wij kunnen niet beoordelen hoe groot het risico is dat er een keer iets misgaat. Maar we weten wel zeker dat áls het misgaat, de gevolgen zeer groot zullen zijn. Natuurlijk in de eerste plaats voor het milieu. Maar daarnaast ook voor onze investeringen, en daarmee voor veel Nederlandse gepensioneerden.

Rekening houden met klimaatbeleid

Tegelijkertijd complimenteert ABP Shell met het besluit om vanaf 2016 jaarlijks te rapporteren over de gevolgen van klimaatverandering voor de bedrijfsvoering. Shell zal voortaan duidelijk maken in hoeverre het bedrijf maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan ziet als een bedrijfsrisico en hoe het daarmee omgaat.

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

We maken zoveel mogelijk gebruik van ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. De uitgangspunten bij het uitoefenen van ons stemrecht zijn vastgelegd in het Stembeleid. We vinden het belangrijk om te laten zien hoe we ons beleid uitvoeren. Bekijk hoe we op aandeelhoudersvergaderingen gestemd hebben.

Lees meer over verantwoord beleggen.

19-05-2015