ABP stuurt op verbetering mensenrechten met nieuw meetinstrument

We beoordelen bedrijven waarin we beleggen al op hun financiële en duurzame manier van werken. Door de lancering van een ranglijst kan ABP samen met zijn beleggingsorganisatie bedrijven nu ook vergelijken op hoe zij omgaan met mensenrechten.

Deze nieuwe manier van vergelijken is een initiatief van mensenrechtenorganisaties en beleggers wereldwijd. We willen op een duurzame en verantwoorde wijze een goed rendement halen voor onze deelnemers. Daarom wil ABP via dit soort instrumenten gerichte beleggingskeuzes maken. We werken hiermee verder aan ons nieuwe duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid.

Wat houdt het initiatief precies in?

Het initiatief laat zien hoe verantwoord bedrijven omgaan met mensenrechten in het algemeen en rechten van hun eigen werknemers in het bijzonder. Het helpt samen met de ranglijst om bedrijven te stimuleren beter te presteren op dit gebied. Daardoor eindigen ze hoger op de ranglijst. In totaal werken al 85 beleggers wereldwijd mee, goed voor $ 5.300 miljard belegd vermogen.

Een stap vooruit

Deze manier van bedrijven vergelijken, bestond tot nu toe nog niet. ‘Uiteraard deden we zelf wel onderzoek. Maar nu kunnen we bedrijven beter onderling vergelijken’, zegt Claudia Kruse, directeur duurzaam & verantwoord beleggen bij beleggingsorganisatie APG. Het geeft een goed aanknopingspunt om met bedrijven in gesprek te gaan over mensenrechten. Vervolgens kunnen beleggers makkelijker samen optrekken om bedrijven tot verbetering aan te zetten.

Eerste versie

In deze eerste versie zijn 98 bedrijven vergeleken uit drie sectoren waarin mensenrechtenschendingen voorkomen: kleding, grondstoffen en voeding. Het doel is om in de komende jaren de vijfhonderd grootste bedrijven wereldwijd mee te nemen in de lijst. De meerderheid van de gemeten bedrijven scoort erg slecht en zit onder de 30%. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering.

Beoordelen bedrijven

Voor de ranglijst is gekeken naar bijvoorbeeld salarissen, werktijden, veiligheid en afwezigheid van kinderarbeid. Ook wordt gekeken hoe bedrijven omgaan met beschuldigingen van mensenrechtenschendingen. De beoordeling is op basis van openbare informatie en aanvullende informatie die door mensenrechtenorganisaties wordt aangedragen.

Lees meer:

15-03-2017