ABP stimuleert bedrijven te verduurzamen

Shell gaat samen met drie andere bedrijven in de Noordzee circa 100 windmolens bouwen. Het nieuwe windmolenpark gaat 1 miljoen huishoudens voorzien van energie. Wij waarderen en stimuleren de stappen die Shell zet naar verduurzaming.

Duurzaamheid is belangrijk

Verduurzaming is naast rendement belangrijk voor ABP. We willen een duurzaam pensioenfonds zijn. Als een van de grootste pensioenfondsen ter wereld gebruiken wij onze invloed als aandeelhouder. Zo sporen we bedrijven aan te bewegen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie.

Minimaal hetzelfde rendement

Uit eigen onderzoek onder ABP-deelnemers blijkt dat zij rendement belangrijk vinden. Zij hechten ook waarde aan een maatschappelijk verantwoorde en duurzame manier van beleggen. Wij willen dat realiseren met op zijn minst hetzelfde rendement. Rendement en duurzaamheid gaan hand in hand.

Klimaatdoelstellingen Parijs

Het Klimaatakkoord van Parijs heeft de koers bepaald voor de komende jaren. ABP onderschrijft dit akkoord en handelt daar ook naar. In het najaar van 2015 presenteerde ABP een nieuwe visie op verantwoord beleggen. We kiezen hiermee steeds bewuster voor duurzame en verantwoorde beleggingen. Verder willen we dat bedrijven waarin we beleggen, 25% minder CO2 uitstoten. We hebben de ambitie om 5 miljard euro te beleggen in hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie in 2020.

Niet helemaal uit fossiel

Het lijkt een krachtig signaal wanneer we helemaal uit fossiele beleggingen zouden gaan. In de praktijk is dit effect erg gering. Na zo’n eenmalig signaal zijn we onze invloed kwijt. ABP blijft graag in gesprek om juist meer invloed uit te oefenen. We sporen bedrijven aan te verduurzamen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. En we stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. We zijn ervan overtuigd dat de invloed die we gebruiken resultaat oplevert, voor het rendement en de duurzaamheid.

13-12-2016