ABP steunt initiatief tegen ontbossing in Brazilië

Ontbossing in het Braziliaanse Cerrado-gebied kan worden gestopt door slimme ruimtelijke planning. Een initiatief van 70 grote supermarktketens en voedselproducenten dringt hierop aan. ABP steunt dit wereldwijde initiatief door zich hierbij aan te sluiten.

Cerrado meest bedreigde ecosysteem

De Cerrado is een savannegebied in het noorden van Brazilië. Het gebied wordt gezien als één van de belangrijkste ecosystemen in de wereld die bedreigd worden. Afgelopen jaren is een groot gedeelte van de bossen verdwenen door het uitbreiden van de landbouw. In dit gebied worden voornamelijk soja, katoen en vlees geproduceerd.

Welke stappen worden gezet?

In augustus gaan lokale boeren, industrie en overheid een actieplan maken om het kappen van bossen te stoppen in de Cerrado. ABP gaat hier een bijdrage aan leveren door bedrijven aan te spreken waarin wordt belegd en die indirect betrokken zijn bij deze ontbossing. Als actieve aandeelhouder zal ABP aandacht vragen voor de risico’s die deze bedrijven lopen, onder andere op het gebied van toezicht en reputatie.

Bovendien heeft ABP samen met andere beleggers een verklaring opgesteld om een krachtig signaal af te geven. Lokale bedrijven worden opgeroepen om bestaande landbouwgrond te gebruiken voor het verhogen van hun productie en om te stoppen met ontbossing.

In gesprek met lokale bedrijven en overheden

Om te zorgen dat lokale bedrijven de juiste keuzes maken als het gaat om mens en milieu, blijft ABP via het initiatief in gesprek met supermarkten en voedselproducenten. Zij moeten toezicht houden dat hun toeleveranciers de afspraken nakomen.

Lees ook

01-08-2018