ABP reageert op wetsvoorstel variabele pensioenuitkering

Op 13 juli heeft staatssecretaris Klijnsma het nieuwe wetsvoorstel variabele pensioenuitkering bekend gemaakt. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om ook ná de pensioendatum door te beleggen in premiepensioenregelingen. ABP staat positief tegenover het voorstel, maar noemt ook nog enkele verbeterpunten.

Wetsvoorstel raakt ABP in beperkte mate

ABP vindt het goed dat er gelegenheid wordt gegeven om te reageren op het conceptvoorstel. Het wetsvoorstel heeft geen directe gevolgen voor het huidige collectieve ABP-pensioen. Het raakt wel vrijwillige onderdelen, zoals ABP ExtraPensioen en het zogenaamde nettopensioen voor hoge inkomens. Daarnaast vinden wij het wetsvoorstel relevant met het oog op de nationale dialoog over het toekomstig pensioenstelsel.

Wetsvoorstel is stap vooruit

Het wetsvoorstel maakt het in premieregelingen mogelijk om beleggingsrisico’s te nemen na de pensioendatum. Door ook na de pensioendatum te kunnen beleggen kan het pensioen hoger worden. De kans op koopkrachtbehoud wordt zo groter. ABP staat daarom positief tegenover het voorstel.

We dragen wel een aantal verbeterpunten aan. Het belangrijkste aandachtspunt bij het voorstel is dat beleggingen goed of slecht kunnen uitvallen. Wij stellen voor dat positieve en negatieve beleggingsresultaten over een langere periode gespreid mogen worden. Op deze manier neemt de kans op een hoger pensioen toe, zonder dat de pensioenuitkering te sterk schommelt.

Verdere stappen noodzakelijk

Het wetsvoorstel levert een verbeterde, maar nog geen optimale premieregeling op. Daarvoor zijn verdere stappen nodig. Zo zou het beter mogelijk moeten worden om samen pech en geluk te delen. Wij vragen de staatssecretaris om deze vervolgstappen mee te nemen in haar plannen voor een vernieuwd toekomstig pensioenstelsel.

Bekijk de volledige reactie van ABP op het wetsvoorstel

17-08-2015