ABP gaat meer letten op duurzaamheid infrastructuur

ABP wil bij zijn infrastructuurbeleggingen meer aandacht gaan geven aan duurzaamheid. Daarvoor heeft onze beleggingsorganisatie samen met zeven andere internationale beleggers een zogenaamde benchmark opgezet. De plannen hiervoor, die gisteren in Londen zijn gepresenteerd, geven ons beter zicht op hoe onze wereldwijde beleggingen omgaan met mens en milieu.

Route du Soleil

Op dit moment heeft ABP ruim 6 miljard euro belegd in verschillende soorten infrastructuur in een groot aantal landen. Voorbeelden hiervan zijn de Franse Route du Soleil, Noorse waterkrachtcentrales en het windpark Koegorspolder in Zeeland.

Prestaties vergelijken

ABP wil dat de bedrijven en fondsen die vastgoedprojecten beheren voortaan jaarlijks een uitgebreide vragenlijst invullen. Hun prestaties op het gebied van werkveiligheid, energieverbruik, het recyclen van afval en de omgang met lokale gemeenschappen kunnen vervolgens worden vergeleken met de prestaties van anderen. We willen slecht scorende beleggingen aanspreken op hun prestaties zodat ze zich kunnen verbeteren.

GRESB

Het eerste onderzoek gaat dit najaar van start en zal worden uitgevoerd door GRESB. Dit bureau voert al jaren een soortgelijk duurzaamheidsonderzoek uit naar vastgoedbeleggingen. De uitkomsten gebruiken we in de gesprekken met de fondsen en bedrijven die ons vastgoed beheren.

Afname milieuvoetafdruk

Vorig jaar lieten ABP’s vastgoedbeleggingen een flinke afname zien van hun milieuvoetafdruk. Het elektriciteitsverbruik daalde evenveel als het totale verbruik van alle inwoners van de stad Utrecht op jaarbasis. De CO2-uitstoot nam af met een hoeveelheid die 125.000 auto’s uitstoten in een heel jaar.

Lees ook:

09-09-2015