Pensioenregeling militairen: ABP gaat in hoger beroep

ABP gaat in hoger beroep tegen het vonnis dat de Rechtbank Amsterdam op 21 december 2018 heeft uitgesproken. ABP wil geen risico’s lopen op fouten in de pensioenuitkeringen van de deelnemers. En wil de deelnemers in heldere taal kunnen uitleggen hoe hun pensioenregeling eruit ziet.

Geen risico’s

Met de uitspraak gaat de rechtbank voorbij aan het risico dat militaire deelnemers lopen als  de zeer complexe pensioenregeling wordt voortgezet. ABP is wettelijk verplicht de uitvoerbaarheid van een pensioenregeling te toetsen. ABP spreekt al jaren uit dat de regeling voor militairen zo complex is geworden, dat ze die niet langer op een betrouwbare manier kan uitvoeren. Doorgaan met deze regeling kan leiden tot onjuiste uitkeringen. En zorgt bij de deelnemers voor onduidelijkheid over hun toekomstig pensioen. Daarom moet ABP de regeling terugleggen bij de sociale partners (werkgever en de bonden).

Heldere taal

Het vonnis maakt bovendien heldere communicatie onmogelijk: militairen ontvangen nu niet de informatie waar zij recht op hebben. Omdat ABP zich bijvoorbeeld niet mag uitlaten over de aard van de regeling, kan ABP de militairen niet correct, duidelijk en evenwichtig informeren over hun pensioen. Dat is niet in het belang van de militairen en ook niet de manier waarop ABP de deelnemers wil informeren. Bovendien strookt het niet met de eisen die de toezichthouder aan een pensioenfonds stelt. 

17-01-2019