ABP en APG sporen bedrijven aan tot actie met mensenrechtenindex

De 101 grootste ondernemingen in de landbouw-, kleding- en grondstoffensectoren scoren zeer laag op mensenrechtenbeleid en praktijk. Dit blijkt uit de jaarlijkse scores van mensenrechtenindex CHRB. Het doel van de index is ondernemingen aan te sporen om de mensenrechten te respecteren.

ABP en zijn pensioenbelegger APG stonden aan de wieg  van de index, de Corporate Human Rights Benchmark. Deze bedrijvenmeetlat maakte voor het eerst zijn resultaten bekend in 2017. De gemiddelde score was met 18% erg laag. Een jaar later is slechts een lichte verbetering te zien, naar 27%. Van de 101 geanalyseerde ondernemingen scoren er 41 nul punten. Meer dan de helft van de kleding- en landbouwbedrijven doen weinig of niets om kinderarbeid te voorkomen.

Onder de zeer laag scorende ondernemingen bevinden zich bekende namen als Prada, Starbucks en Kraft Heinz. Bedrijven die het erg goed doen, zijn onder andere Adidas en Rio Tinto.

In het belang van ondernemingen

‘Mensenrechten zijn erg belangrijk voor ABP’, zegt José Meijer, bestuurslid van ABP. ‘Een goed mensenrechtenbeleid is niet alleen positief voor de mensen die worden geraakt door de activiteiten van een onderneming. Ook de onderneming zelf profiteert ervan. Om een voorbeeld te geven: een goede klachtenprocedure is nuttig voor de lokale gemeenschappen in het land waarin een bedrijf actief is. Hiermee krijgen ze immers de kans om hun bezwaren kenbaar te maken. Maar ook de onderneming profiteert hiervan. Die weet namelijk al in een vroeg stadium wat de zorgen zijn en kan daar rekening mee houden. Hierdoor kan het bedrijf protesten, negatieve media-aandacht en stakingen voorkomen. Zo vermijdt het extra kosten, vertragingen en beschadiging van zijn reputatie.’

Respect voor de mensenrechten is dan ook een eis die ABP stelt aan de ondernemingen waarin het belegt. José Meijer: ‘Op dit moment vindt een grootschalige operatie in de beleggingsportefeuille van ABP plaats, waarin alle ondernemingen op mensenrechten en andere criteria worden onderzocht. Dit project wordt voor 2020 afgerond. Als een bedrijf dan een onvoldoende scoort op onze criteria, beleggen we er alleen nog maar in als we de onderneming kunnen aanzetten tot verbetering.’

Mensenrechten meten

Om de prestaties van bedrijven op het gebied van mensenrechten te meten, heeft ABP samen met een groep internationale beleggers de Corporate Human Rights Benchmark opgericht. Deze rangschikt ondernemingen op circa honderd indicatoren, zoals werkuren, beloning, fysieke arbeidsomstandigheden en kinderarbeid.

Op dit moment richt de lijst zich op de 101 grootste bedrijven ter wereld in de landbouw-, kleding- en grondstoffensectoren. Deze drie industrieën zijn geselecteerd vanwege het hoge risico op mensenrechtenschendingen en hun belang voor de wereldeconomie. Op termijn wil CHRB het aantal ondernemingen en sectoren uitbreiden.

ABP gebruikt de informatie uit de CHRB in de analyse en beoordeling van de ondernemingen. Daarnaast geven de CHRB-scores belangrijke informatie voor gesprekken (engagement) die ABP voert met bijvoorbeeld kleding- en energiebedrijven.

Aansporen

ABP wil dat de jaarlijkse publicatie van de mensenrechtenindex bedrijven aanspoort om mensenrechten serieuzer te nemen. ‘Wij vinden dat ondernemingen dit als een belangrijk onderdeel van hun ondernemingsstrategie moeten gaan zien’, legt José Meijer uit. ‘Net als vorig jaar zal ABP samen met een grote groep beleggers de bedrijven aansporen om hun mensenrechtenbeleid te versterken en in praktijk te brengen. We verwachten dat dit tot aanzienlijk betere scores leidt volgend jaar.’

Lees meer

12-11-2018