ABP dient herstelplan in

ABP heeft op 30 juni een nieuw herstelplan ingediend bij de toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB). Hierin beschrijven we hoe we de financiële situatie proberen te herstellen. Door de nieuwe pensioenregels was ons oude herstelplan vervallen. Maar de financiële situatie van ABP is nog onvoldoende. Daarom moesten wij een nieuw herstelplan indienen.

Wat staat er in het herstelplan?

In het herstelplan van 2015 staat hoe ABP de financiële situatie in 12 jaar tijd kan herstellen. Dit betekent dat eind 2026 de beleidsdekkingsgraad ongeveer 128% moet zijn. Dit is in lijn met de nieuwe regels voor pensioenfondsen. Heeft ABP een lagere beleidsdekkingsgraad dan 128%, dan is sprake van een tekort. In het herstelplan staan de maatregelen die het bestuur neemt om het tekort weg te werken. Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet ABP ieder jaar een nieuw herstelplan opstellen en indienen bij DNB.

Verschillende elementen van belang voor de toekomst

In het herstelplan benoemen we de elementen die van invloed zijn op de financiële situatie van ABP, zoals de hoogte van de premie, de uitkering van de pensioenen, verhoging of verlaging van de pensioenen, de hoogte van de rente en het verwachte rendement. Deze zijn tot en met 2026 berekend. Uit onze berekeningen komt naar voren dat onze financiële situatie dan hersteld is.

Wat betekent het herstelplan voor u?

Ontwikkelt de financiële situatie zich zoals we verwachten op basis van het herstelplan? Dan hoeven we geen drastische maatregelen te nemen de komende jaren. We verwachten dat we de pensioenen niet hoeven te verlagen, maar dat is sterk afhankelijk van de economische ontwikkelingen. Als het de komende vijf jaar economisch slechter gaat, is de kans op verlaging heel reëel.

Hoe nu verder?

Vóór 1 september Beoordeling herstelplan door DNB
Komende maanden Sociale partners overleggen over aanpassing van het premie- en indexatiebeleid
Eind november Premie- en indexatiebesluit: ABP stelt de premies voor 2016 vast en beslist over indexatie van de pensioenen per 1 januari 2016

Wij houden u op de hoogte

Via abp.nl en de digitale nieuwsbrief informeren wij u over onze financiële situatie, het herstelplan en de gevolgen voor u. Over de aanpassing van het indexatiebeleid wordt u persoonlijk geïnformeerd.

17-07-2015