ABP beoordeelt plannen pensioenstelsel op gevolgen voor deelnemers

ABP vindt het goed dat het kabinet richting geeft aan de toekomst van het pensioenstelsel. We vinden daarbij dat de belangen van alle deelnemers voorop moeten staan. Dat is onze eerste reactie op de plannen van staatssecretaris Klijnsma die ze gisteren bekend maakte in de zogenaamde 'hoofdlijnenbrief'.

Hoofdlijnenbrief

In de brief staan plannen voor verbetering van het pensioenstelsel. ABP vindt ook dat het stelsel aanpassingen nodig heeft. We vinden de hoofdlijnenbrief een goed uitgangspunt. Deze hoofdlijnen moeten natuurlijk nog wel verder uitgewerkt worden.

Ook ABP denkt actief mee over vernieuwingen van het pensioenstelsel. Voor ons staan het belang van de deelnemer en goed pensioen daarbij voorop. Het gaat er om dat onze huidige en toekomstige gepensioneerden hun levensstandaard ook na pensionering kunnen voortzetten. Dat ze meer keuzemogelijkheden krijgen, want dat vraagt deze tijd. Dat er een goede balans is tussen de verschillende generaties. Dat alle deelnemers samen pech en geluk delen. We zijn dan ook blij dat we deze elementen terug kunnen vinden in de hoofdlijnenbrief van de staatssecretaris.

Doorsneepremie

Staatssecretaris Klijnsma geeft in haar plannen aan dat de doorsneepremiesystematiek nog veel onderzoek vereist. Net als het kabinet vindt ABP dat we moeten voorkomen dat een verandering in het pensioenstelsel bepaalde groepen zwaarder raakt dan anderen.

07-07-2015