ABP belegt in obligaties Wereldbank

Op 17 april heeft ABP voor € 50 miljoen belegd in obligaties die zijn uitgegeven door de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA), onderdeel van de Wereldbank.

Wereldbank

De Wereldbank spant zich in om het leven van mensen in de armste landen ter wereld te verbeteren, onder meer door het verstrekken van expertise en leningen. De steun wordt gebruikt voor veel verschillende zaken, van structurele hervormingen van de gezondheid- en onderwijssector van een land, tot milieu- en infrastructuurprojecten zoals dammen, wegen en nationale parken. Daarbij worden strenge eisen gesteld: zogenaamde structurele aanpassingen worden vereist, waaronder anti-corruptiemaatregelen. De Wereldbank is onderdeel van de Verenigde Naties.

VN doelen

Deze investering past in de ambitie van ABP om in toenemende mate duurzaam te beleggen. Ook sluit de investering naadloos aan op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, waar ABP met haar investeringen aan wil bijdragen.

17-04-2018