Toekomstig pensioen militairen realistischer berekend

22 februari 2022
UPDATE 13 juli 2022: Veel militairen ontvangen naast hun vaste inkomen een variabel inkomen. Bijvoorbeeld een toelage omdat ze deelnemen aan een missie in het buitenland. Over dit variabele inkomen bouwen ze pensioen op. Voorheen namen we dit variabele inkomen mee bij de berekening van de toekomstige pensioenopbouw. Daar zijn we nu mee gestopt. Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van het opgebouwde pensioen van deze militairen.

Waarom zijn we daarmee gestopt?

Omdat wij een realistische inschatting van het toekomstige pensioen willen communiceren naar de militairen met een variabel inkomen. Een variabel inkomen is tijdelijk. Maar de oude rekenmethode ging ervan uit dat het variabele inkomen blijft bestaan tot aan de pensioenleeftijd. Daardoor zagen deze militairen voorheen een hoger toekomstig pensioen op hun pensioenoverzicht dan zij straks in werkelijkheid ontvangen.

Wat betekent dit voor de militairen met een variabel inkomen?

We hebben alleen de rekenmethode van het toekomstige pensioen aangepast. De daadwerkelijke pensioenopbouw van deze militairen verandert niet. Zolang zij een variabel inkomen hebben, bouwen zij daarover ook pensioen op. 

Door de nieuwe rekenmethode valt de inschatting van het toekomstige pensioen op het pensioenoverzicht van deze militairen lager uit. Zij zien dit aangepaste pensioenbedrag vanaf nu terug op MijnABP. Het aangepaste bedrag komt ook op hun Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op Mijnpensioenoverzicht.nl te staan.

Pensioenregeling militairen

Kijk hier voor meer informatie over het pensioen voor militairen.