In zes stappen naar een duurzaam klimaatbeleid

Hoe klimaatbewust is ABP? In een recent verschenen kennispaper ‘Wat te doen met klimaatverandering?’ noemt het Sustainable Pension Investments Lab (SPIL) zes stappen waarmee pensioenfondsbestuurders hun klimaatbeleid kunnen vormgeven.

Lees de kennispaper 'Wat te doen met klimaatverandering?' 

ABP en haar uitvoerder APG hebben meegewerkt aan het paper door hun ervaringen te delen. We leggen ABP langs de meetlat van het stappenplan.

Stap 1. Benoem een verantwoordelijke binnen het bestuur

Om een klimaatbeleid goed van de grond te krijgen, raadt het SPIL aan om hiervoor een bestuurslid expliciet verantwoordelijk te maken. Voor het ontwikkelen van het verantwoord beleggingsbeleid voor 2015-2020 heeft het ABP-bestuur zich destijds goed verdiept in het klimaat (naast andere duurzaamheidskwesties). Sindsdien houdt het bestuur nadrukkelijk toezicht op klimaat-gerelateerde risico’s en kansen. 

Stap 2. Bepaal je klimaatovertuigingen

Waarom houd je als pensioenfonds rekening met klimaatverandering? Pas als je deze vraag kan beantwoorden, kun je je beleid bepalen. ABP heeft de overtuiging dat duurzaam en verantwoord beleggen van cruciaal belang is voor een goed rendement. Door rekening te houden met klimaatrisico’s nemen de portefeuillemanagers extra informatie mee in hun beleggingsbeslissingen. 

Stap 3. Verkrijg inzicht in klimaat-gerelateerde risico’s en kansen

De volgende stap is duidelijk in kaart te brengen wat de risico’s en kansen zijn. Een voorbeeld van een beleggingsrisico is dat olievoorraden op termijn moeten worden afgeschreven. Dit worden ook wel ‘stranded assets’ genoemd. Maar er zijn ook kansen. Denk aan de bouwers van dijken, die ons zullen moeten beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Of producenten van zonnepanelen.  
 
ABP voert analyses uit op basis van verschillende klimaatscenario’s. Welke beleggingen lopen risico als de wereld te weinig doet om klimaatverandering tegen te gaan? En waar liggen de kansen en risico’s als we juist wel de overgang naar een klimaatneutrale economie maken?

Stap 4. Stel doelen

ABP heeft er diverse: in 2020 moet de CO2-voetafdruk van de aandelenbeleggingen met een kwart zijn teruggebracht. Ook moet er dan ten minste 5 miljard euro zijn belegd in hernieuwbare energie, zoals zonne- en windenergie. En ABP wil minstens 58 miljard euro hebben belegd in ondernemingen die met hun producten bijdragen aan het halen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Klimaatactie is een van deze doelen.

Stap 5. Integreer klimaatverandering in het beleggingsbeleid

ABP integreert klimaatverandering onder andere via haar insluitingsbeleid. Alle 9.500 bedrijven waarin het fonds kan beleggen worden geanalyseerd op duurzaamheidscriteria, waaronder het milieu. In 2020 wil ABP alleen nog beleggen in aandelen en obligaties van bedrijven met voldoende aandacht voor het milieu. In bedrijven die achterblijven, zullen we alleen nog beleggen als we ze kunnen aanzetten tot verbetering. 
 
Ook is ABP betrokken bij diverse klimaatinitiatieven, zoals Climate Action 100+, waarin beleggers samen de dialoog aangaan met bedrijven om de uitstoot te verminderen. Onder druk van deze groep beleggers heeft Shell onlangs concrete doelstellingen bekendgemaakt om zijn CO2-voetafdruk te verminderen en het topmanagement hier op af te rekenen.

Stap 6. Kies een uitvoerder die actief klimaatrisico’s weet te beheersen en kansen te benutten

De uitvoerder van ABP is APG. APG is actief betrokken bij diverse initiatieven om klimaatverandering tegen te gaan. Zo leidt APG-bestuursvoorzitter Gerard van Olphen  de bijdrage van de Nederlandse financiële sector aan het Klimaatakkoord. APG neemt ook het voortouw met andere beleggers in de ontwikkeling van methoden om klimaatrisico’s en kansen in de portefeuille te beheren. De inspanningen van APG op het gebied van klimaat zijn erkend met diverse onderscheidingen.

Meer weten?

06-12-2018