ABP biedt 555 deelnemers uitstel van terugbetaling

De 555 ABP-deelnemers die sinds 2013 onterecht te veel pensioen ontvingen, hoeven dat voorlopig niet terug te betalen. Hiermee komt het fonds tegemoet aan de eis van de advocaat van de 125 betrokken deelnemers die een collectieve claim tegen ABP hebben ingediend. ABP wacht met het terugvorderen van het te veel betaalde pensioen tot er juridisch gezien meer duidelijkheid is.

De claim volgde na het besluit van ABP in januari van dit jaar om van 1.187 deelnemers de pensioenuitkering aan te passen. Aanleiding was een te late aanlevering van gegevens door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in de periode december 2013 - mei 2015. Bij 632 deelnemers leidt de aanpassing tot een verhoging van de pensioenuitkering. Bij 555 deelnemers is de pensioenuitkering naar beneden aangepast. In de praktijk – en in lijn met het pensioenreglement waar ABP zich aan moet houden  – betekent dit een terugvordering van het te veel ontvangen pensioen.

Juiste pensioenbedrag vanaf juni 2019

Die terugbetalingsverplichting voor de betrokken deelnemers is nu vanaf juni voor onbepaalde tijd opgeschort. ABP keert de pensioenbedragen dan uit zonder de eerder aangekondigde terugvordering.

Bent u een betrokken deelnemer?

Dan ontvangt u vanaf deze week persoonlijk bericht. In de komende twee weken informeert ABP alle betrokken deelnemers telefonisch en per brief. Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u altijd contact opnemen met een van onze medewerkers.

13-06-2019