ABP behaalt keurmerk voor toegankelijke site

9 mei 2019

Onlangs is de toegankelijkheid van onze website getest en heeft ABP het keurmerk drempelvrij.nl behaald. Dat betekent dat de informatie op onze site voor alle bezoekers, ook voor mensen met een functiebeperking, goed te lezen is.

Kleurcontrasten en eenvoudig taalgebruik

ABP is het eerste grote pensioenfonds dat het keurmerk van de Stichting Drempelvrij heeft gekregen. Deze stichting beheert en controleert de kwaliteit van websites op toegankelijkheid. Met het keurmerk voldoen we aan de eisen van de Stichting Drempelvrij en het is een internationaal erkend certificaat. Voorbeelden van die eisen zijn kleurcontrasten voor mensen die kleurenblind zijn, ondertiteling van video voor doven en slechthorenden en eenvoudig taalgebruik.

Pensioeninformatie begrijpelijker maken

Pensioenmaterie is niet altijd makkelijk. In Nederland heeft 1 op de 4 mensen een functiebeperking, zoals dyslexie, slecht horen of kleurenblindheid. ABP wil dat pensioeninformatie voor iedereen begrijpelijk is. Dit keurmerk drempelvrij.nl is een van de eerste acties om pensioeninformatie voor u duidelijker en beter te maken. De komende maanden werken we hard aan meer verbeteringen om het voor u makkelijker te maken. 

Deel deze pagina

Hulp nodig?