20% in Duurzame Ontwikkelingsdoelen, wat betekent dat?

7 september 2021

De doelstelling van ABP is duidelijk: in 2025 moet 20% van onze beleggingen bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s). Maar wat zijn die doelen eigenlijk? En hoe stellen we vast of een belegging bijdraagt aan het behalen ervan? 5 vragen over beleggen in de SDGs.

1. Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen?

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn in 2015 vastgesteld door de Verenigde Naties. Ze richten zich op het streven naar een betere, welvarende wereld door uitdagingen aan te pakken, zoals klimaatverandering, toegang tot schoon water en goede gezondheidszorg. Beleggingen in bedrijven waarvan de producten en diensten bijdragen aan het behalen van de SDG’s én waarop we een goed rendement kunnen maken, noemen we Sustainable Development Investments (SDI’s).

2. Wat zijn voorbeelden van beleggingen?

Op deze website en in ons jaarverslag staan veel voorbeelden van SDI’s. Om er een paar te noemen:

  • Tomra, wereldmarktleider voor sorteermachines en emballage-apparaten;
  • Xylem, een internationaal watertechnologiebedrijf dat onder andere een standaardsysteem heeft bedacht om gebouwen te koelen en verwarmen met water uit sloten, plassen en meren;
  • VarmX, een Leids biotech-bedrijf dat een medicijn ontwikkelt voor het stoppen van ernstige bloedingen bij patiënten die bloedverdunners gebruiken, en;
  • onze leningen aan woningcorporaties voor het bouwen van huurwoningen en het energiezuinig maken van bestaande woningen. 

3. Wat is de doelstelling van ABP?

In 2025 willen we 20% van het pensioenvermogen beleggen in bedrijven en projecten die met hun producten en diensten bijdragen aan de SDG’s. Eind 2020 belegden we hier € 80,9 miljard (ruim 16%) in. We beleggen vooral in SDG 11 – ‘Duurzame steden en gemeenschappen’ (€33,9 miljard) en SDG 3- ‘Goede gezondheid en welzijn’ (€ 20,9 miljard). Ook hebben we een aparte doelstelling voor beleggen in SDG-7: ‘Betaalbare en duurzame energie’. In 2025 willen we daarin € 15 miljard beleggen. Eind 2020 hadden we hier € 13,8 miljard belegd.

4. Hoe bepaalt ABP of een belegging bijdraagt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen?

Onze uitvoerder APG heeft samen met anderen een raamwerk ontwikkeld waarin per SDG staat welke producten en diensten bijdragen aan het betreffende Duurzame Doel. Denk bijvoorbeeld aan recyclingbedrijven voor SDG 12 - ‘Verantwoorde productie en consumptie’. Pas als minstens de helft van de omzet uit producten of diensten komt die bijdragen aan de SDG’s, telt een bedrijf volledig mee als SDI. Is dat minder dan de helft, maar meer dan 10%? Dan geldt de helft van de belegging als SDI. Voor die aanpak is gekozen om niet de indruk te wekken dat de bijdrage van bedrijven aan de SDG’s tot achter de komma kan worden uitgerekend.

5. Wat zijn verder de ambities van ABP voor beleggen in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen?

Onze uitvoerder heeft samen met andere grote pensioenbeleggers een samenwerking opgericht voor beleggen in de SDG’s: het SDI Asset Owner Platform. Het Platform stelt met behulp van kunstmatige intelligentie voor duizenden bedrijven vast of zij een SDI zijn of niet. Dat doen we met name op basis van omzetcijfers, want dat zijn vooralsnog de meest objectieve, meetbare en betrouwbare gegevens waarvan we gebruik kunnen maken. Het is onze ambitie om deze methode steeds verder te verfijnen. Zo onderzoeken we mogelijkheden om de concrete bijdrage van bedrijven aan de SDG’s te meten. We hopen dat steeds meer beleggers zich bij het Platform aansluiten; door onze krachten te bundelen kunnen we samen het beleggen in de SDG’s verder stimuleren.