De sociale en de maatschappelijke rol van ABP

Webinar van FNV Young & United over pensioenen
12 mei 2021

Een goed beleggingsresultaat én zorg voor het milieu, mensenrechten en werknemersrechten gaan goed samen. Sterker, het één versterkt het ander want duurzaam en verantwoord beleggen helpt juist om risico’s beter in te kunnen schatten. Tijdens het tweede Webinar over pensioenen van FNV Young & United, de jongeren-tak van de FNV, stond de vraag centraal op welke duurzame en verantwoorde manieren er belegd wordt met jouw/uw pensioen. ‘Bij al onze beleggingen nemen we ook de gevolgen voor mens en milieu mee’, benadrukte Harmen van Wijnen, algemeen directeur bij ABP. Hij was één van de sprekers tijdens het Webinar op 11 mei.

Het mag dan zo zijn dat jongeren nog minder met hun pensioen bezig zijn dan laten we zeggen 50-plussers. Het laat de jongere garde zeker niet onverschillig. Bijna de helft van de (jonge) deelnemers aan het Webinar stelde dat ze zich het afgelopen jaar hadden verdiept in hun pensioen. Op de stelling of ze het belangrijk vinden dat ABP de premies van de deelnemers duurzaam en verantwoord belegt, antwoordde maar liefst 95 procent ja. ‘Mooi om te zien dat zoveel deelnemers aan deze Webinar dat zo belangrijk vinden, want het sluit helemaal aan bij ons beleid’, aldus Van Wijnen.

De pensioenpot van ABP

ABP belegt op dit moment bijna 500 miljard euro aan pensioenpremies. Beleggen levert meer op dan sparen. De afgelopen 20 jaar behaalde ABP een rendement van gemiddeld 7 procent per jaar. De komende jaren rekent het pensioenfonds op een lager rendement – rond de 4 procent – vooral omdat de verwachting is dat de rente laag zal blijven. Hierdoor pakt het rendement op obligaties lager uit.

Aan kop als meest duurzame beleggingsfonds

ABP is het grootste pensioenfonds van Nederland en als het om beleggingen gaat ook het meest duurzame fonds van ons land. Die koppositie wil ABP behouden. ‘Het zit verweven in alles wat we doen op het gebied van beleggingen. Bij elke beleggingsbeslissing houden we niet alleen rekening met rendement, risico en kosten, maar ook met hoe verantwoord een bedrijf te werk gaat op het gebied van milieu en mensenrechten. Dat doen we door een investering langs verschillende duurzame meetlatten te leggen’, zei de algemeen directeur van ABP.

Met een bedrijf in gesprek gaan heeft impact!

Voldoen bedrijven waarin ABP belegt niet aan alle eisen als het gaat om bijvoorbeeld het milieu of mensenrechten, dan gaat het fonds in gesprek met die bedrijven. Dat is volgens Van Wijnen beter dan er meteen uitstappen. ‘Dan kan er ook een belegger instappen die niet zo zwaar tilt aan bijvoorbeeld de werkomstandigheden in een fabriek. Stoppen met beleggen in een bedrijf is soms schadelijker dan met zo’n bedrijf in gesprek blijven. Juist omdat wij ons inspannen om bedrijven te beïnvloeden om duurzamer en verantwoorder te werk te gaan, dan verandert er echt wat.’

 

Bijna 80 procent van de deelnemers aan het Webinar onderschreef de stelling dat invloed uitoefenen en direct het gesprek aangaan met een bedrijf meer impact heeft dan onmiddellijk stoppen met beleggen in dat bedrijf.

Maar er is geen plek voor Achterblijvers

Volgens ABP zijn bedrijven geneigd om te luisteren naar grote beleggers. ‘Maar als een bedrijf ondanks onze inspanning geen of te weinig vooruitgang boekt, kunnen we besluiten om ons belang in het bedrijf te verkopen. Dan zijn dit Achterblijvers en daar zullen we niet meer in beleggen.’

Het goede voorbeeld geven aan sectorgenoten

Op de vraag waarom ABP niet sneller haar belangen in fossiele industrie afbouwt, antwoordde Van Wijnen dat ABP zich richt op bedrijven die het in hun sector goed doen, zodat zij het goede voorbeeld geven aan sectorgenoten. ‘Zo hebben we het voor elkaar gekregen dat Shell bestuurders beloont op basis van onder andere het halen van klimaatambities. Je ziet dat andere Europese oliebedrijven dit voorbeeld volgen.’

Steeds minder in fossiel

Op dit moment belegt ABP bijna 14 miljard euro in betaalbare en duurzame energie en het doel is om dit verder te verhogen. Voor 2025 zal de belegging in duurzame energie minimaal 15 miljard euro bedragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om beleggingen in infrastructuur zoals zonne- en windparken. Het aandeel in fossiele brandstoffen – nu nog 15 miljard euro - bouwt ABP verder af. ‘We willen niet direct stoppen met fossiel omdat deze bedrijven nodig zijn om de energietransitie te kunnen maken. Ze moeten een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van Parijs.’ Belangrijk punt is ook dat hernieuwbare energie op dit moment ook nog niet aan de wereldwijde vraag naar energie kan voldoen.

Meer dan een goed pensioen

Het is de stellige overtuiging van ABP dat duurzaam en verantwoord beleggen niet ten koste gaat van het rendement van de beleggingen. ‘Door onze manier van beleggen krijgen we meer zicht op de risico’s en kansen bij bedrijven waarin we beleggen. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen voor bedrijven van aangescherpte milieuregels en reputatieschade.’

 

De beleggingen van ABP moeten meer opleveren dan een goed pensioen alleen. Het gaat ook om impact maken. Een mooi voorbeeld is de rol die ABP speelt als belegger bij de bestrijding van corona. ‘We zijn onderdeel van de wereld en willen met onze beleggingen waar mogelijk een maatschappelijke bijdrage leveren. Daarom investeren we op een duurzame manier om uit de crisis te komen. We hebben ruim 900 miljoen euro belegd in obligaties die speciaal bedoeld zijn voor het bestrijden van de pandemie en de economische gevolgen daarvan. Deze investeringen zijn bedoeld voor opschaling van medische capaciteit en voor steun aan het midden- en kleinbedrijf (MKB) en kwetsbare groepen.’

 

Tijdens het eerste Webinar van Young & United over pensioenen op 13 april ging het over de basisprincipes van je pensioen. Tijdens het derde en laatste Webinar op 1 juni gaat Young & United het nieuwe pensioencontract behandelen.

 

Hier leest u meer over de standpunten van ABP als het gaat over diverse maatschappelijke thema’s. Lees de factsheet over ons beleid in de periode 2020-2025.