2014: jaar van verandering

Vandaag hebben wij ons jaarverslag 2014 gepubliceerd. Dat staat in het teken van verandering. Het kabinet heeft in 2014 de fiscale mogelijkheden voor de opbouw van pensioen beperkt. Daarom is er sinds 1 januari 2015 voor al onze deelnemers een nieuwe pensioenregeling. Ook hebben wij ons in 2014 voorbereid op de komst van nieuwe spelregels voor pensioenfondsen. Die brengen meer stabiliteit maar verkleinen ook de kans dat pensioenen meegroeien met de lonen.

Goed rendement

Het rendement op onze beleggingen was goed, namelijk 14,5%. Ons vermogen groeide met € 44 miljard en was eind 2014 ca. € 344 miljard. Toch daalde de dekkingsgraad van 105,9% eind 2013 naar 101,1% eind 2014. Dat kwam met name door de lage rente. Met een dekkingsgraad van 101,1% hadden we eind 2014 een dekkingstekort en zouden we een herstelplan moeten maken. Maar vanwege de nieuwe spelregels hoefde dat niet, omdat 2014 een overgangsjaar was.

Verantwoordingsorgaan

Ook bestuurlijk was 2014 een jaar van verandering. Het nieuwe, gekozen verantwoordingsorgaan heeft de deelnemers- en werkgeversraad vervangen. Wij hebben een raad van toezicht ingesteld en in het bestuur zijn drie zetels voor gepensioneerden bestemd.

Hoge service, lagere kosten

In 2014 hebben wij de kosten voor pensioenbeheer opnieuw kunnen verlagen. De kosten per deelnemer daalden van € 89 in 2013 naar € 88 in 2014. Toch bleef onze service onverminderd hoog.

Visie 2020

Wij hebben in 2014 onze Visie op 2020 ontwikkeld. Daarin staat samen pensioen opbouwen en samen geluk en pech delen centraal. In onze visie staat ook dat wij u meer keuzemogelijkheden willen bieden en u meer inzicht in uw pensioensituatie gaan geven.

Deelnemers in beeld

18-05-2015