Veelgestelde vragen over premie 2021

Wat dit voor u betekent, verschilt per persoon en is afhankelijk van uw situatie en inkomen. Maar we kunnen wel een indicatie geven: stel, u krijgt een bruto maandsalaris van € 3.500,-, dan zou de premiestijging gemiddeld neerkomen op ongeveer € 9,- netto per maand. Het effect van de premiewijziging ziet u op uw salarisstrookje van januari 2021. U betaalt ongeveer 30% van de premie en uw werkgever betaalt ongeveer 70%.

Deeltijdfactor Bruto maandsalaris Netto premie-effect
50% € 1.000 € 2
65% € 1.500 € 3
80% € 2.000 € 5
100% € 2.500 € 6
100% € 3.500 € 9
100% € 4.500 € 12
100% € 6.500 € 16

Let op: in het bruto maandsalaris in deze tabel zijn de vakantie-uitkering en 13de maand niet verwerkt. In het netto premie-effect hebben we daar wel rekening mee gehouden.

Die is nodig doordat de pensioenen steeds duurder worden. Dit komt door de verslechterde economische vooruitzichten voor de lange termijn, waardoor we lagere rendementen verwachten. De langdurig lage rente speelt ook een rol. Bij een gelijkblijvende pensioenregeling hebben we dus meer premie nodig om de pensioenen te kunnen financieren.
Door de extreem lage rente is er steeds meer geld nodig om de bestaande en toekomstige pensioenen uit te kunnen keren. Dit zorgt ervoor dat de financiële positie van ABP ontoereikend is om de pensioenen te verhogen (indexeren).

Nee, een verdere premiestijging kan een mogelijke verlaging van de pensioenen niet voorkomen. Elke 1%-punt premieverhoging leidt slechts tot 0,1%-punt stijging van de dekkingsgraad. Dit maakt het onbetaalbaar om de dekkingsgraad te sturen via de pensioenpremie. 

Een voorbeeld: om de dekkingsgraad met 1%-punt te laten stijgen, moet de premie 10%-punt stijgen. Stel dat de premie 25% is en de dekkingsgraad 89%. Dan zou de premie naar 35% moeten stijgen om een dekkingsgraad van 90% te bereiken.

Hulp nodig?