Veelgestelde vragen over premie 2021

Wat dit voor u betekent, verschilt per persoon en is afhankelijk van uw situatie en inkomen. Maar we kunnen wel een indicatie geven: stel, u krijgt een bruto maandsalaris van € 3.500,-, dan zou de premiestijging gemiddeld neerkomen op ongeveer € 9,- netto per maand. Het effect van de premiewijziging ziet u op uw salarisstrookje van januari 2021. U betaalt ongeveer 30% van de premie en uw werkgever betaalt ongeveer 70%.

Deeltijdfactor Bruto maandsalaris Netto premie-effect
50% € 1.000 € 2
65% € 1.500 € 3
80% € 2.000 € 5
100% € 2.500 € 6
100% € 3.500 € 9
100% € 4.500 € 12
100% € 6.500 € 16

Let op: in het bruto maandsalaris in deze tabel zijn de vakantie-uitkering en 13de maand niet verwerkt. In het netto premie-effect hebben we daar wel rekening mee gehouden.

Die is nodig doordat de pensioenen steeds duurder worden. Dit komt door de verslechterde economische vooruitzichten voor de lange termijn, waardoor we lagere rendementen verwachten. De langdurig lage rente speelt ook een rol. Bij een gelijkblijvende pensioenregeling hebben we dus meer premie nodig om de pensioenen te kunnen financieren.
Door de extreem lage rente is er steeds meer geld nodig om de bestaande en toekomstige pensioenen uit te kunnen keren. Dit zorgt ervoor dat de financiële positie van ABP ontoereikend is om de pensioenen te verhogen (indexeren).

De kans op verlagen van de pensioenen in 2021 is reëel. Bepalend daarbij is de dekkingsgraad op 31 december 2020. Is die onder de 90%, dan zal ABP de pensioenen moeten verlagen. Begin januari 2021 is er een eerste inschatting bekend van de dekkingsgraad van eind december. Half februari weten we zeker of ABP de pensioenen moet verlagen. Als een verlaging van het pensioen nodig is, gebeurt dat op zijn vroegst op 1 juli 2021. Kijk voor meer informatie op abp.nl/verlagen. 

Overigens raakt een verlaging ook het pensioen dat u heeft opgebouwd. U blijft natuurlijk verder pensioen opbouwen zolang u werkt. Een eventuele verlaging raakt niet uw toekomstig pensioen.

Nee, een verdere premiestijging kan een mogelijke verlaging van de pensioenen niet voorkomen. Elke 1%-punt premieverhoging leidt slechts tot 0,1%-punt stijging van de dekkingsgraad. Dit maakt het onbetaalbaar om de dekkingsgraad te sturen via de pensioenpremie. 

Een voorbeeld: om de dekkingsgraad met 1%-punt te laten stijgen, moet de premie 10%-punt stijgen. Stel dat de premie 25% is en de dekkingsgraad 89%. Dan zou de premie naar 35% moeten stijgen om een dekkingsgraad van 90% te bereiken.

Hulp nodig?