Veelgestelde vragen over de premie voor 2022

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.

De financiële positie van ABP laat dat helaas niet toe. De beleidsdekkingsgraad van ABP is te laag. Dit is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Eind oktober was de beleidsdekkingsgraad van ABP 100,3%. Daarmee ligt deze dekkingsgraad onder de 110% die nodig is om de pensioenen geleidelijk te mogen verhogen.

Die kans is er. Een van de belangrijkste redenen voor het nieuwe pensioencontract is namelijk dat het sneller mogelijk wordt om de pensioenen te verhogen. De ambitie achter het nieuwe contract is om het pensioen te laten meebewegen met de economie: verhogen als het economisch goed gaat, en verlagen als het minder goed gaat.

Die kans is gelukkig erg klein. De dekkingsgraad van ABP op 31 december 2021 ligt naar verwachting ruim boven de benodigde ondergrens. ABP blijft van mening dat er in de komende periode geen onnodige verlaging van pensioenen moet plaatsvinden tot de invoering van het nieuwe pensioencontract.

In 2020 besloten we de premie in 3 jaar stapsgewijs te verhogen, omdat we lagere rendementen verwachtten. Maar de sociale partners vroegen ons eerder dit jaar om de premie zo stabiel mogelijk te houden in aanloop naar de overgangsfase naar een nieuw pensioencontract. Dit kan en het leidt tot een gelijkblijvende premie voor 2022.