Heeft u vragen over actuele pensioenonderwerpen?

Op deze pagina leest u hier meer over

Er gebeurt veel in pensioenland. Van het nieuwe pensioencontract, dat nu echt vorm begint te krijgen, tot de impact van de coronacrisis. En van de verschuiving van de AOW-leeftijd tot verschillende aanvullingen. Allemaal ontwikkelingen die te maken hebben met uw pensioen bij ABP. We kunnen ons voorstellen dat u hier vragen over heeft. Misschien maakt u zich wel zorgen. Daar willen we u zo goed mogelijk bij helpen. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze actuele pensioenonderwerpen.

Goed om te weten!

Vindt u op deze site niet het antwoord op uw vraag? Neem dan gerust contact met ons op. Het kan ook zijn dat u het ergens niet mee eens bent. Is dat het geval? Dan horen we het graag. Laat ons dat weten via deze pagina.

De coronacrisis heeft wereldwijd een grote impact. In eerste instantie natuurlijk op het leven van veel mensen en hun gezondheid, maar ook economisch zijn de gevolgen verstrekkend. Als pensioenfonds voelen we die effecten helaas ook. De crisis zet de financiële situatie van ABP verder onder druk. Toch is het nog te vroeg om te zeggen wat dit voor de pensioenen in 2021 betekent. Op dit moment gaat onze dienstverlening zoveel mogelijk door op de manier zoals u van ons gewend bent. 

Wilt u meer weten over het effect van de coronacrisis op ABP en onze dienstverlening? Lees er alles over op onze informatiepagina. Hier vindt u ook het telefoonnummer om met een medewerker in contact te komen.

Na jaren van onderhandelen werd er vorig jaar een akkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Een contract dat beter past bij deze tijd en meer is toegesneden op uw individuele situatie. In het nieuwe stelsel moeten fondsen sneller kunnen verhogen als het economisch goed gaat, maar ook sneller kunnen verlagen als het even minder gaat. Dit akkoord is op 19 juni 2020 door Minister Koolmees in hoofdlijnen uitgewerkt in een notitie. Het wachten is nu op akkoord van het kabinet en de sociale partners.

Meer weten over het nieuwe pensioencontract? Op deze pagina leest u wat de stand van zaken is. Hier leest u wat het ABP vindt van het nieuwe pensioenstelsel.

Ieder jaar ontvangt u van ons uw Uniform Pensioenoverzicht. Hier leest u onder meer wat uw pensioenopbouw is, hoeveel u krijgt als u arbeidsongeschikt raakt, wat uw partner of kinderen krijgen als u overlijdt en welk pensioen u kunt verwachten op uw pensioenleeftijd. De verzending van deze overzichten spreiden we over aan aantal maanden. Het kan dus zijn dat u uw Uniform Pensioenoverzicht nog niet heeft ontvangen. 

Meer weten over het Uniform Pensioenoverzicht van ABP? Op deze informatiepagina lees je er alles over.

In 2018 hebben de sociale partners de Anw-compensatie laten vervallen. Voor de deelnemers die al vóór 1 mei 2018 (ongeneeslijk) ziek waren of zich om een andere reden niet individueel of via de werkgever konden verzekeren, heeft ABP toen een uitzonderingsregeling getroffen. Op basis van de uitzonderingsregeling kwam hun partner dan mogelijk toch nog in aanmerking voor een Anw-compensatie. Deze uitzonderingsregeling had in eerste instantie een einddatum, namelijk 1 mei 2023. Maar die einddatum heeft ABP losgelaten. De uitzonderingsregeling blijft dus bestaan. U leest hierover meer in het nieuwsbericht van 9 juni jl. 

Deelnemers voor wie dit relevant is, zijn voor 1 juli 2020 persoonlijk geïnformeerd door ABP. Wilt u meer weten over de Anw-uitzonderingsregeling? Op onze informatiepagina vindt u de voorwaarden en tevens antwoorden op veel gestelde vragen over dit onderwerp.

Tot voor kort kon u vanuit het buitenland niet zonder DigiD inloggen op een website van de Nederlandse overheid of uw persoonlijke Mijn-omgeving. Diverse landen maakten in de EU-verordening eIDAS afspraken over het accepteren van elkaars elektronische ID (eID). Bekijk de lijst van deelnemende landen en lees meer over eIDAS.

Als u pensioen opbouwt bij ABP hebben uw partner en kinderen in de meeste gevallen recht op nabestaandenpensioen. Hier gelden regels voor. Zo is het onder meer van belang om uw partner aan te melden, als u samenwoont. Dit kan via MijnABP

Meer weten? Lees alles over nabestaandenpensioen op onze informatiepagina. Hier vindt u ook het telefoonnummer om met een medewerker in contact te komen.

Bij ABP kunt u recht hebben op een aanvulling op uw pensioen, als u en uw partner vóór 1 januari 1995 tegelijkertijd pensioen opbouwden bij ABP. Die aanvulling kennen we in principe automatisch toe als u beiden de AOW-leeftijd heeft bereikt. Ook tweeverdieners die vóór 1 januari 1995 tegelijkertijd bij ABP en een ander pensioenfonds opbouwden, hebben mogelijk recht op een aanvulling. Deze aanvulling kunt u zelf aanvragen. 

Meer weten? Lees alles over de aanvulling ‘samenvallende diensttijd’ op onze informatiepagina. Hier vindt u ook het telefoonnummer om met een medewerker in contact te komen.

Sinds 1 januari 2020 wordt de AOW-leeftijd minder snel verhoogd. Voor bepaalde groepen deelnemers kan dit gevolgen hebben. Bijvoorbeeld als uw pensioen bij ABP vóór AOW-leeftijd is ingegaan. In dat geval past ABP automatisch het pensioen aan op de nieuwe lagere AOW-leeftijd. Dit om eventuele naheffingen van de Belastingdienst te voorkomen. Behoorde u tot die groep? Dan heeft u inmiddels een brief van ons gekregen met meer informatie. 

Meer weten over de verschuiving van de AOW-leeftijd en wat dit betekent voor uw pensioen? Lees er alles over op onze informatiepagina. Hier vindt u ook het telefoonnummer om met een medewerker in contact te komen.

Hulp nodig?