* verplichte velden
Bent u militair? *

Pensioenopbouw aanvullen

stap 1

Ik wil mijn pensioenopbouw aanvullen

Als uw pensioenopbouw stopt, dan kunt u mogelijk uw pensioenopbouw aanvullen.

Dat kan als een van de volgende situaties voor u geldt:
  • U bent gestopt met werken en krijgt een WW-uitkering, een wachtgeld-uitkering, een UGM-uitkering of u krijgt geen uitkering.
  • U krijgt een arbeidsongeschiktheidspensioen.
  • U heeft levensloopverlof.
  • U bent een eigen bedrijf gestart.
  • U bent ZZP’er.
  • U krijgt AOW en bent daarna weer gaan werken.
U vindt dit salaris op uw salarisspecificatie. Of kijk op MijnABP.
Dit is het percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband. Kijk hiervoor op uw Uniform Pensioenoverzicht of op MijnABP.
Bereken wat aanvullen kost en oplevert. Aanvragen kan alleen in de periode: vanaf 1 maand voor uw ontslag tot 9 maanden na uw ontslag. De ingangsdatum is dan gelijk aan uw ontslagdatum.
Dit is het percentage dat u arbeidsongeschikt bent. Kijk hiervoor op uw Uniform Pensioenoverzicht of op MijnABP.

Pensioenopbouw aanvullen

stap 2

Dit kost het en dit levert het op

Hoe langer u uw pensioenopbouw aanvult, hoe meer het oplevert. De bedragen in de tabel horen bij 1 jaar pensioenopbouw aanvullen. Vult u uw pensioenopbouw bijvoorbeeld 2 jaar aan, dan zijn de bedragen ouderdoms- en nabestaandenpensioen 2 keer zo hoog. 

Goed om te weten: het bedrag ouderdomspensioen is het bedrag dat u krijgt als u op uw AOW-leeftijd met pensioen gaat. Gaat u eerder met pensioen, dan is het bedrag lager. 

Als u werkgever bent en deze berekening voor uw werknemer aanvraagt, dan hebben wij extra informatie nodig.

Achternaam deelnemer

Vul de geboortenaam zonder tussenvoegsel in. Bevat de achternaam letters met accenten (bijvoorbeeld é, ö of ç) vergeet deze dan niet in te typen.

Fout Goed
Janssen - Elysees Élysées
Bakker - Van de Smit Smit

Wij bellen u alleen als we vragen hebben.

Vul het telefoonnummer van de contactpersoon in.

Pensioenopbouw aanvullen

stap 3

Deze gegevens heeft u ingevuld

Controleert u uw gegevens nog eens goed?
Let op: als u op de knop ‘aanvragen’ klikt, dan gaat u akkoord met deze aanvraag. Uw premie wordt dan ingehouden op het IBAN-nummer dat u heeft doorgegeven. U krijgt hiervan een bevestiging.

Bedankt voor uw aanvraag!

Binnenkort krijgt u een brief van ons. Daarin staat precies hoeveel u elke maand betaalt en vanaf wanneer.

Hulp nodig?