Laatste brutojaarsalaris
Laatste deeltijdpercentage
%

Vrijwillige voortzetting pensioenopbouw

Bereken snel wat het kost om uw pensioenopbouw voort te zetten. En wat het oplevert. Deze rekenmodule is bedoeld om u een indruk te geven. De definitieve bedragen kunnen anders zijn. Heeft u interesse? Neem dan contact op met onze Klantenservice.

Vrijwillige voortzetting pensioenopbouw

Bouwt u nergens anders pensioen op, dan kunt u zich nog maximaal drie jaar bij ABP aansluiten. Wat dit kost en wat het oplevert na 3 jaar premie betalen ziet u hieronder weergegeven. Start u een eigen bedrijf dan kunt u zelfs vijf jaar uw pensioen vrijwillig voortzetten. In het vierde en vijfde jaar wordt de premie bepaald op basis van de winst uit onderneming en zal de pensioenopbouw veranderen. Wat dit voor uw pensioen betekent, kunnen wij dan pas berekenen.

Hoeveel kost het?
Hoeveel bouwt u op?

Heeft u interesse?

Neem dan contact op met onze klantenservice. U ontvangt snel een offerte. Op basis daarvan bepaalt u of u kiest u voor het voortzetten van uw pensioenopbouw, of niet.
De uitkomsten van de rekenmodule zijn niet definitief. Deze kunnen in werkelijkheid anders zijn.
Vul uw bruto voltijd jaarsalaris in voor het lopende jaar. U vindt dit jaarinkomen op uw actuele salarisspecificatie.

Vul uw deeltijdpercentage in. Ook als dit 100% is. U vindt het percentage op uw salarisspecificatie.
Staat het er niet op? Bereken het percentage dan zelf. U deelt het aantal uren dat u werkt door het aantal uren dat bij uw werkgever als een volledig dienstverband geldt.

Stel, 36 uur per week is een volledige baan  en u werkt 20 uur per week. Dan is uw deeltijdpercentage: 20 gedeeld door 36 maal 100, is 55,55.