Uw gegevens
Krijgsmachtdeel
Eindrang
Geboortedatum
Toelage(n) op ingangsdatum UGM
Vul hieronder de velden van de toelage(n) in die voor u van toepassing zijn. Als de toelage voor u niet van toepassing is, kunt u het veld leeg laten.
Vliegtoelage
Garantie vliegtoelage
Toeslag Huis Z.M. de Koning
Functioneringstoelage
Artsen-/apothekerstoelage
Toelage (officier) Medisch specialist
Brevettoelage Marinierskapel
Tegemoetkoming artikel 115 AMAR
Toelage barbiers/kleermakers
Toelage schoenmakers
Emolumenten huisvesting Kmar
%
Toelage vliegtuig- en heligebonden Personeel

Bereken uw UGM

Resultaat van uw UGM-berekening

U ziet hier de uitkering die u per maand ontvangt, bruto en netto. Wij hebben rekening gehouden met de afdracht van premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen. En de inhoudingen: loonheffing en bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).

* Van bruto naar netto
Er is rekening gehouden met de afdracht voor premie ouderdoms- en nabestaandenpensioen.
Inhoudingen: loonheffing en bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).

De uitkomsten van de rekenmodule geven een indicatie. U kunt hieraan dus geen rechten ontlenen. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. De berekening is uitgevoerd op basis van:

 • maximumsalaris in eindrang
 • te verwachten bedrag toelage(n) op datum UGM
 • VEB-toelage
 • IBM-tabel (Inkomsten Besluit Militairen) van 1 januari 2022
 • cijfers huidig jaar
Kies het percentage dat op ingangsdatum UGM van toepassing is. De toelage moet voor minstens 5 jaar zijn toegekend. En op de dag van ontslag nog gelden. Het percentage kan variëren.

Kies het aantal jaren op ingangsdatum UGM:

 • 0 tot 4 jaar: € 2017,89
 • 4 tot 8 jaar: € 2108,25
 • 8 tot 12 jaar: € 2198,62
 • 12 jaar of meer: € 2288,96
De bedragen zijn bruto per maand en inclusief vakantietoelage.

Bij 10 jaar of meer berekent de module een aanvullende toelage.

Kies de toelage die voor u geldt:

 • eerste partij: € 14,47
 • solistenpartij: € 28,93
 • combinatie: € 42,56
De bedragen zijn bruto per maand en inclusief vakantietoelage.
Dit is € 17,10 bruto per maand, inclusief vakantietoelage.
Dit is € 22,79 bruto per maand, inclusief vakantietoelage.

Kies het aantal jaren op ingangsdatum UGM:

 • 3 tot 5 jaar: € 100
 • 5 tot 8 jaar: € 200
 • vanaf 8 jaar: € 300
De bedragen zijn bruto per maand en inclusief vakantietoelage.