Uw gegevens
Geboortedatum
Saldo ABP ExtraPensioen
Eenmalige inleg
Maand eenmalige inleg
Inleg per maand
Startdatum inleg
Einddatum inleg
Op welke leeftijd wilt u met pensioen gaan?
Verwacht rendement
%

ABP ExtraPensioen

Met deze rekenmodule berekent u zelf wat uw inleg voor ABP ExtraPensioen u straks oplevert. De bedragen zijn bruto per jaar. Deze module rekent met een inleg tot maximaal vijf jaar na uw AOW-leeftijd.

Bent u militair? Dan is deze rekenmodule niet op u van toepassing. Neem dan contact op met de klantenservice.

Resultaat van uw berekening

U ontvangt uw ABP ExtraPensioen straks als aanvulling op uw pensioen. In het overzicht ziet u het resultaat van de berekening. Hierbij zijn de gegevens gebruikt die u heeft ingevuld.

Het resultaat is een brutojaarbedrag.

Deze rekenmodule houdt geen rekening met uw fiscale ruimte. Hoeveel fiscale ruimte u heeft, kunt u bekijken op MijnABP.
Wilt u inleggen voor ABP ExtraPensioen of wilt u het inlegbedrag wijzigen? Regel dit dan via uw werkgever. Dit hoeft u niet aan ons door te geven.

De uitkomsten van de rekenmodule geven een indicatie. U kunt hieraan dus geen rechten ontlenen. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend.

Vul het saldo in van uw ABP ExtraPensioen. Als u geen ABP ExtraPensioen heeft, laat dit veld dan leeg.

Vul eenmalige inleg in als u uw vakantiegeld, eindejaarsuitkering, bonus of gratificatie wilt gebruiken. Ook overwerk of meeruren kunt u inleggen, tenminste als dit volgens uw cao in een bedrag te vertalen is.

U kunt meerdere keren per jaar  een eenmalige storting doen. Let dan wel op uw fiscale maximum voor pensioen. Deze rekenmodule kan maar van een storting een berekening maken.

Vul het bedrag in dat u per maand inlegt of gaat inleggen.

Kies het rendement waarmee u wilt rekenen. Standaard rekent de module met een rendement van 4%.

Uw inleg rendeert vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin u het bedrag stort. Het bedrag stijgt of daalt per maand op basis van het rendement dat ABP in die maand op de beleggingen behaalt.