Nabestaandenpensioen voor uw ex-partner

Uw ex-partner kan recht hebben op nabestaandenpensioen dat u voor en tijdens uw huwelijk of partnerschap hebt opgebouwd. Dit geldt alleen als er niets anders is afgesproken bij huwelijk of scheiding.

Hoeveel nabestaandenpensioen ontvangt uw ex-partner?

Hoe hoog het bedrag is dat uw ex-partner ontvangt, hangt af van het pensioen dat u hebt opgebouwd tot uw scheiding. Op MijnABP kunt u gemakkelijk en snel de exacte hoogte van het nabestaandenpensioen van uw ex-partner bepalen.

U bent gescheiden voor 1-7-1999
Dan ontvangt uw ex-partner nabestaandenpensioen voor het deel dat is opgebouwd tot de scheiding.

U bent gescheiden na 1-7-1999
Dan is het nabestaandenpensioen afhankelijk van de leeftijd waarop u overlijdt:

  • U overlijdt voor uw 67ste
    Uw ex-partner ontvangt nabestaandenpensioen over de pensioenjaren tot
    1-7-1999.
  • U overlijdt als u 67 jaar of ouder bent
    Dan ontvangt uw ex-partner nabestaandenpensioen dat is opgebouwd tot de scheiding.

Wanneer heeft uw ex-partner géén recht op nabestaandenpensioen?

De meest voorkomende situaties:

  • U bent met ontslag gegaan vóór 1-1-1996 en het huwelijk of de partnerregistratie vond plaats na het ontslag.
  • U hebt tijdens de duur van de relatie met uw ex-partner geen pensioen opgebouwd.

Deel artikel via:  

Kunnen wij u helpen?


#hm160-138429