FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden)

Met FPU stopt u eerder met werken. U krijgt dan tot uw 65ste FPU en daarna ABP OuderdomsPensioen. De FPU-regeling is sinds 1-1-2006 afgeschaft. U kunt alleen nog met FPU als u:

  • geboren bent vóór 1-1-1950 
  • sinds 1-4-1997 onafgebroken deelnemer bij ABP bent geweest
  • u 6 maanden voorafgaande aan uw FPU onafgebroken hebt gewerkt

Als tegemoetkoming voor het afschaffen van FPU is er het voorwaardelijk pensioen.

Helemaal of gedeeltelijk stoppen

U stopt in overleg met uw werkgever helemaal of gedeeltelijk met werken. Het afbouwen gaat in stappen van minimaal 10%. Meer mag dus ook.

Berekeningsmethodes

Als u doorwerkt tot 65 jaar krijgt u afhankelijk van hoeveel u werkt éénmalig een bonus. Maar het is voordeliger om in de maand dat u 65 jaar wordt, gebruik te maken van FPU. Uw ABP OuderdomsPensioen is dan maandelijks hoger. U kiest zelf de berekeningsmethode.

Hoeveel krijgt u?

Dat ligt aan uw persoonlijke situatie. In uw pensioenoverzicht en op MijnABP staat een prognose van uw FPU. De hoogte van uw FPU hangt af van: uw leeftijd, hoe lang u FPU bij ABP hebt opgebouwd, uw salaris en uw voltijd- of deeltijdpercentage. U bepaalt zelf of uw FPU genoeg is om te stoppen.

Overbruggingsregeling

Vanaf 2013 geldt een hogere AOW-leeftijd en gaat uw AOW-uitkering dus later in. Mogelijk hebt u daardoor een of meer maanden een lager inkomen als u met pensioen gaat. Om dit tijdelijke inkomensverlies op te vangen, zijn er twee overbruggingsregelingen: de SVB-regeling en de AOW-overbrugging in de ABP-regeling (ABP-overbrugging). U kunt maar van één regeling gebruikmaken. 
Lees meer over de overbruggingsregeling

Verlaging FPU

U ontvangt FPU van ABP. Deze uitkering wordt op 1-4-2013 geheel of gedeeltelijk met 0,5% verlaagd. FPU is namelijk uit verschillende onderdelen opgebouwd. Die onderdelen vallen deels wel en deels niet onder het pensioenreglement van ABP. Alleen het deel dat wel onder dit reglement valt, wordt met 0,5% verlaagd.

FPU aanvragen

Regel de definitieve ingangsdatum van uw FPU altijd eerst met uw werkgever. Vraag 6 maanden voordat u met FPU wilt gaan een FPU-opgave aan bij ABP. U krijgt dan een berekening van uw FPU en een aanvraagformulier. Stuur dit formulier minimaal 2 maanden voordat u met FPU wilt gaan naar ABP.

Meer informatie

Kunnen wij u helpen?


#hm160-138430