Pensioenpremie: wat betaalt u in 2014?

Het bestuur van ABP stelt elk jaar rond 1 december de hoogte van de verschillende premies vast. In 2014 daalt de premie.

Herstelopslag gehandhaafd

De tijdelijke herstelopslag van 3,0% blijft voorlopig gehandhaafd en is bij de premie inbegrepen.

Waaruit bestaat de premie?

  • De premie bedraagt per 1-1-2014 21,6% van uw pensioengevend salaris na aftrek van franchise (het deel van uw salaris waarover u geen pensioenpremie betaalt). Uw werkgever betaalt 14,21% en u 7,39%. In deze premie is de tijdelijke herstelopslag meegenomen.
  • De premie van de Anw-compensatie wijzigt niet en blijft 0,3%. Uw werkgever betaalt 0,075%, u betaalt 0,225%.
  • De overgangspremie VPL blijft 4,0%, maar wordt vanaf 1-1-2014 volledig door uw werkgever betaald.

Overzicht premies

Deel artikel via:  

Kunnen wij u helpen?


#hm160-138430