Hoe wordt uw pensioen berekend?

De pensioenregeling die voor u geldt, is een middelloonregeling.

Middelloonregeling

ABP berekent uw pensioen op basis van uw jaarlijkse salaris. U bouwt elk jaar een stukje pensioen op van uw pensioengevend salaris in dat jaar. Alle jaarlijks opgebouwde delen vormen samen uw pensioen.

Voor de berekening van uw pensioen zijn 4 factoren van belang:

 1. Factor voltijd/deeltijd
  Werkt u voltijd? Dan telt elk kalenderjaar dat u werkt mee voor 1 jaar. Dat wordt uitgedrukt in een factor. Bij voltijd is dat dus factor 1. Werkt u bijvoorbeeld 80% deeltijd? Dan telt elk kalenderjaar dat u werkt mee voor 0,8 jaar. Dat is dus factor 0,8.

 2. Opbouwpercentage
  U bouwt elk jaar een stukje pensioen op. Het opbouwpercentage is het percentage van de pensioengrondslag (pensioengevend salaris - franchise) dat per jaar wordt opgebouwd. 

 3. Pensioengevend salaris
  Uw pensioengevend salaris wordt elk jaar in januari opnieuw vastgesteld. Uw pensioengevend salaris bestaat uit:
  - 12x uw brutosalaris van januari inclusief vakantiegeld
  - eventuele vaste toelagen
  - eventuele variabele (niet vaste) toelagen van het jaar daarvoor
  Werkte u in deeltijd? Dan rekent ABP met een voltijdsalaris. Deeltijdwerken wordt namelijk al verrekend in de factor voltijd/deeltijd.

 4. Franchise
  De franchise is het premievrije deel van uw salaris. Daarover betaalt u geen pensioenpremie en bouwt u dus geen ABP-pensioen op. Dat hoeft ook niet. Want u krijgt ook AOW.

Eindloonregeling

Tot 1 januari 2004 keken we voor de berekening van uw pensioen naar uw laatst verdiende salaris. Uw pensioen was dus geen afspiegeling van uw salarisverloop tijdens uw hele carrière, maar van uw laatst verdiende salaris. Dat noemen we de eindloonregeling.

Deel artikel via:  

Kunnen wij u helpen?


#hm160-138430