Onze mensen

Hoe zijn bestuur, medezeggenschap en toezicht bij ABP geregeld?

Het bestuur
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor financieel deugdelijke en goede uitvoering van de pensioenregeling. Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur bij zijn taken. De uitvoeringsorganisatie voert de pensioenregeling uit.

Het bestuur 
Het bestuursbureau 

Verantwoordingsorgaan 
Deelnemers en werkgevers denken en praten bij ABP mee over alle belangrijke onderwerpen. Zij zijn vertegenwoordigd in het verantwoordingsorgaan.

De Pensioenkamer
De Pensioenkamer van de Raad voor Overheidspersoneelsbeleid, waarin werkgevers en werknemers vertegenwoordigd zijn, is verantwoordelijk voor de inhoud van de pensioenregeling van ABP. 

Toezicht
De raad van toezicht zorgt voor het interne toezicht.Kunnen wij u helpen?
#hm160-139360 #doelgroep-actief #tm160-140830