Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van pensioenfondsen. Het geeft aan of we voldoende geld hebben om alle tot nu toe opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst uit te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%? Dan hebben we voor iedere € 100 die we nu en in de toekomst aan pensioenen moeten betalen € 105 beschikbaar.

Actuele dekkingsgraad

De dekkingsgraad op 31-10-2014 was 102,3%. De dekkingsgraad per 30-11-2014 publiceert ABP medio december.

Grafiek dekkingsgraad oktober 2012 - oktober 2014

De grafiek toont het historisch verloop van de dekkingsgraad tussen oktober 2012 en oktober 2014.

Het vermogen van ABP bedroeg eind september 2014 circa € 334 miljard. Dit bedrag is door ABP zorgvuldig belegd. Afhankelijk van het rendement van de beleggingen verandert dit vermogen voortdurend. Wij publiceren de stand van het vermogen na afloop van ieder kwartaal.

Kwartaalberichten

Meer informatie

 

Deel artikel via:  

Kunnen wij u helpen?
#hm160-139362 #doelgroep-actief #tm160-140830