Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van pensioenfondsen. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen en de pensioenen die ABP nu en in de toekomst moet uitbetalen. Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 105% is, dan staat tegenover elke € 100 die ABP moet uitbetalen aan gepensioneerden, op dat moment € 105 aan vermogen.

Actuele dekkingsgraad

De dekkingsgraad op 31-7-2014 was 105,4%. De dekkingsgraad per 31-8-2014 publiceert ABP op 12 september.

Bekijk het filmpje over de dekkingsgraad

Film Dekkingsgraad

Meer details over de dekkingsgraad   
Herstelplan om de financiële positie te verbeteren

Deel artikel via:  

Kunnen wij u helpen?
#hm160-139362 #doelgroep-actief #tm160-140830