Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van pensioenfondsen. Het geeft aan of we voldoende geld hebben om alle tot nu toe opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst uit te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%? Dan hebben we voor iedere € 100 die we nu en in de toekomst aan pensioenen moeten betalen € 105 beschikbaar.

Actuele dekkingsgraad

De dekkingsgraad op 31-8-2014 was 105,9%. De dekkingsgraad per 30-9-2014 publiceert ABP medio oktober.

Bekijk het filmpje over de dekkingsgraad

Film Dekkingsgraad

Meer details over de dekkingsgraad   
Herstelplan om de financiële positie te verbeteren

Deel artikel via:  

Kunnen wij u helpen?
#hm160-139362 #doelgroep-actief #tm160-140830