Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van pensioenfondsen. Het geeft aan of we voldoende geld hebben om alle tot nu toe opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst uit te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%? Dan hebben we voor iedere € 100 die we nu en in de toekomst aan pensioenen moeten betalen € 105 beschikbaar.

Beleidsdekkingsgraad juli 2015

De beleidsdekkingsgraad op 31-7-2015 was 100,9%. Dit is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Lees meer

Wat betekent dat?

Omdat de financiële situatie onvoldoende blijft, heeft ABP voor 1-7-2015 een nieuw herstelplan ingediend bij de toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB). Het oude herstelplan vervalt namelijk, door de nieuwe regels die vanaf 2015 gelden. Wat dit voor u betekent, weten we pas wanneer het herstelplan is goedgekeurd door DNB. Wij houden u op de hoogte via abp.nl en de nieuwsbrief.

Meer informatie

Deel artikel via:  

Kunnen wij u helpen?
#hm160-139362 #doelgroep-actief #tm160-140830